Bire bir fonksiyon nedir?

Bire bir fonksiyon nedir?

Kategoriler: Matematik

Boş olmayan A ve B kümeleri için f : A → B fonksiyonunun tanım kümesindeki her farklı elemanın görüntüsü farklı ise, f fonksiyonuna bire bir fonksiyon denir.
∀a, b ∈ A için, a ≠ b ⇒ f(a) ≠ f(b) ya da f(a) = f(b) ⇒ a = b koşulu sağlanıyorsa f fonksiyonu bire birdir.

bire-bir-fonksiyonTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi