Bire bir fonksiyon nedir?

Bire bir fonksiyon nedir?

Boş olmayan A ve B kümeleri için f : A → B fonksiyonunun tanım kümesindeki her farklı elemanın görüntüsü farklı ise, f fonksiyonuna bire bir fonksiyon denir.
∀a, b ∈ A için, a ≠ b ⇒ f(a) ≠ f(b) ya da f(a) = f(b) ⇒ a = b koşulu sağlanıyorsa f fonksiyonu bire birdir.bire-bir-fonksiyon

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi