Bilimde Teori ve Kanun

Bilimde Teori ve Kanun

Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji

Bilimsel kanunlar doğa olaylarının nasıl gerçekleştiğini açıklarken, teoriler kanunları açıklar ve “neden” sorusuna cevap vermeye çalışır. Teoriler, arkasında güçlü deliller bulunan açıklamalardır. Sıklıkla yanılgıya düşülen konu, teorilerin yeterli delillerle ispatlanırsa zamanla kanuna dönüştüğü düşüncesidir. Birbirinden çok farklı olan bu iki kavram arasında bu şekilde hiyerarşik bir ilişki yoktur. Teoriler hiçbir zaman kanunlara dönüşmezler.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi