Bilgisiz Yaşamanın imkanı


Kategoriler: Felsefe

Bilgisayarın, internetin, cep telefonunun olmadığı bir hayat düşünebilir misiniz kendiniz için? Ya elektriğin, otomobilin olmadığı bir hayat? Bilgi yaşam kalitemizi artırır, birey ve toplum olarak karşımıza çıkan problemleri çözmemizi sağlar. Beden ve ruh sağlığımızı korumak için, toplumsal barış ve uzlaşmayı sağlamak için bilgiye ihtiyacımız vardır. Bilgi yoksa, hayvanlardan dikkate değer bir farkımız kalmamaktadır.

Modern toplum bir bilgi toplumudur. Artık bilgiye ulaşmak internetin de katkısıyla son derece kolaylaşmıştır. Ancak yeni sorun, bu bilgi bombardımanı içinde doğru bilgiye, işe yarayan bilgiye nasıl ulaşacağımızdır. Bunun için kavrayış veya yorum gücü önem kazanmaktadır. Bu bağlamda felsefe dersinin esas amacı da budur; yani öğrencinin kavrayış veya yorum gücünü geliştirmek. Bedensel sporlar, bedensel yeteneklerimizi geliştirir, beyin sporu olan felsefe de ufkumuzu açar, zihnimizi geliştirir.

Hayvanlar; nerede, nasıl davranacakları, yuvalarını nasıl kuracakları, hayatlarına nasıl devam edecekleri konusunda programlanmış olarak doğarlar. İçgüdüleri bal arısına nasıl bal yapacağını, serçeye nasıl yuva yapacağını, aslana nasıl avlanacağını söyler. Ancak İnsan, doğuştan sahip olduğu ve hayatta kendisine kılavuzluk yapacak içgüdülere sahip değildir. İnsan, hayatını devam ettirebilmek için gerekli bilgileri öğrenmek zorundadır. Bu çerçevede insanı hayvanlardan ayırt eden özelliklerden birisi de öğrenme yeteneğidir, bilgi birikimidir.

Çağımızda bilimde ve teknolojide baş döndüren bir birikime sahibiz. Ancak bu mağaralarda yaşayan ilk insanlardan daha zeki, öğrenme yeteneğimizin daha üstün olduğunu göstermiyor. Aksine ayaklarımızı mağara döneminden bugüne kadar insanlığın ortaklaşa biriktirdiği bilgi birikimine bastığımız için bilim ve teknolojide eşsiz bir düzeye ulaşmış durumdayız. İnsanlığın bilgi birikimi o denli arttı ki modern toplumda yer edinebilmek için eskiden 5 yıllık ilkokul eğitimi yeterli iken artık üniversitede lisans eğitimi bile yeterli bulunmamaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar