Berlin Antlaşması ve Önemi (1878) Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Berlin Antlaşması (1878)

Rusya’nın Ayastefanos Antlaşması ile Panslavist düşüncesini uygulamaya koymak istemesi Avrupalı devletleri rahatsız etmiştir. Almanya barış koşullarının yeniden görüşülmesi için İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve
Osmanlı Devleti’nin katılımı ile Berlin’de bir konferans düzenlemiştir. Bu konferansta Ayastefanos Antlaşması yürürlükten kaldırılarak Berlin Antlaşması uygulamaya konulmuştur.

Buna göre şu maddeler kabul edilmiştir;

Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak,

Bosna – Hersek Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak, ancak yönetimi Avusturya tarafından denetlenecek,

Bulgaristan üçe bölünerek Osmanlı Devleti’ne bağlanacak,

Savaş tazminatı iki katına çıkarılarak Osmanlı Devleti tarafından taksitlerle ödenecek,

Girit ve Ermenistan’da ıslahatlar yapılacak,

Boğazlar 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’ne göre yönetilecek,

Doğu Beyazıt ve Eleşkirt Osmanlı Devleti’ne geri verilecektir.

Önemi

Ermeni meselesi ilk kez Berlin Konferansı ile bir iç sorun olmaktan çıkarak uluslararası bir sorun olmuştur.

İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü son kez Berlin Antlaşması ile korumuştur.

Bu politikasını Berlin Antlaşması’ndan sonra terk etmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecini hızlandırmıştır.

Berlin Antlaşması’ndan sonra Osmanlı – Almanya yakınlaşması başlamıştır.

Ayastefanos Antlaşması ile Rusya’ya verilen Doğu Beyazıt Berlin Antlaşması ile geri alınmıştır.

İngiltere Rusya’nın Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inmesini engellemiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar