Cümlede açık olarak söylenmeyen ancak cümlenin anlamından ya da cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen gizli anlamdır.

Örnekler

  • Kitabın bazı sayfalarında karikatürlere yer verilmiş.
    –> Bu cümledeki “bazı sayfalarında” ifadesinden “bazı sayfalarda karikatüre yer verilmediği” örtülü anlamı çıkarılır.
  • Ben bu hayatta sadece aileme güvenirim.
    –> Bu cümledeki “sadece” sözcüğünden “ailesi dışında kimseye güvenmeyeceği “örtülü anlamı çıkarılır.
  • Bu şirin köyde çekirdeksiz üzüm de yetiştiriliyor.
    –> Bu cümledeki “de” bağlacından “başka ürünlerin de yetiştirildiği” örtülü anlamı çıkarılır.

Dikkat: Örtülü anlam “cümleden çıkarılabilecek yargı” şeklinde de değerlendirilebilir. Ayrıca bir cümlede birden fazla örtülü anlam bulunabilir.

ÖrnekKış lastiği olmayan araçlar artık trafiğe çıkamayacak.
–> Bu cümleden “kış lastiği olan araçların trafiğe çıkabileceği” ve “kış lastiği olmayan araçların daha önce trafiğe çıkabildiği” örtülü anlamları çıkarılabilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar