Belirtili Nesne ve Belirtisiz Nesne 8. Sınıf


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe] }

Soru: "Allahuekber Dağları'nda çok sayıda askerimiz donarak şehit olmuştur." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) olmuştur
B) şehit olmuştur
C) donarak şehit olmuştur
D) çok sayıda askerimiz donarak şehit olmuştur

Soru: Kip ve şahıs eki almış fiile "çekimli fiil" denir.
Örnek:
Yap -tı - k : çekimli fiil
fiil - kip - şahıs eki : çekimli fiil
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli bir fiildir?

A) İçerisi beni görmek isteyen insanlarla doluydu.
B) Hava sıcak ve rıhtım nispeten serindi.
C) Eve akşamüzeri uğradı.
D) Model insan, örnek insan yetiştiren insandır.

Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögeye özne denir. Cümlede yargıyı bildiren çekimli unsura ise yüklem denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Sosyal hayattaki değişimler yeniliklerin habercisidir.
B) Balkon kapısının pervazları rüzgâra direniyor.
C) Yazar anlattıklarını gözleme dayandırmalıdır.
D) Son dönemlerde ırkçılık politikası izlenmiştir.

Cümlede yargı bildiren sözcük ya da sözcük gruplarına yüklem denir. Cümlenin ögelerinden yükleme ait soru bulunmamaktadır. Yüklemi bulurken kip eki, şahıs eki alan fiil ya da ek fiil alan isim soylu sözcüklerde ararız.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?

A) Hiçbir güç beni annemden ayıramaz.
B) Beni alıp götüren bu deniz duruldu.
C) Durmadan yağan yağmur herkesi ıslatmış.
D) Dallardan sarkan elmaların gölgesindeyim.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar