Balkan Savaşları (1912 – 1913) Nedenleri ve Sonuçları Ayt


Kategoriler: Tarih

BALKAN SAVAŞLARI (1912 – 1913)

Birinci Balkan Savaşı (1912 – 1913)

Nedenleri

 • Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi
 • Rusya’nın Panslavist bir politika izlemesi
 • Reval görüşmeleri’nden sonra Avrupalı devletlerin Rusya’yı Balkanlarda serbest bırakması
 • Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünün Balkan devletlerini cesaretlendirmesi Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan birleşerek karadan ve denizden Osmanlı Devleti’ne saldırmışlardır. Osmanlı Devleti ordusundaki siyasi çekişmeden ve bölünmüşlükten dolayı bütün cephelerde yenilmiştir.
 • 1913’te Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında Londra Antlaşması imzalanmıştır.

Buna göre şu maddeler kabul edilmiştir;

 • Midye – Enez Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında sınır olacak ve bu sınırın batısındaki topraklar Balkan devletlerine bırakılacak,
 • Arnavutluk bağımsız olacak,
 • On iki ada ve Ege Adaları’nın durumunu Avrupalı devletler belirleyecektir.

Birinci Balkan Savaşı’nın Sonuçları:

 • Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli dahil Midye – Enez hattının batısında kalan tüm topraklarını kaybetmiştir.
 • Birinci Balkan Savaşı çıktığı sırada Arnavutluk durumdan faydalanarak 1912’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Balkanlarda Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olan son devlet Arnavutluk olmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nden alınan Makedonya topraklarının paylaşımı konusu Balkan devletleri arasında anlaşmazlık konusu olmuştur. Bulgaristan en büyük payı almaya çalıştığı için İkinci Balkan Savaşı çıkmıştır.

İkinci Balkan Savaşı (1913)

Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nden alınan Makedonya topraklarının paylaşımı konusu Balkan devletleri arasında anlaşmazlık konusu olmuştur. Bulgaristan en büyük payı almaya çalıştığı için İkinci Balkan Savaşı çıkmıştır. Birinci Balkan Savaşı’nda yer almayan Romanya’nın da katıldığı, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan ittifakı Bulgaristan’a saldırmıştır. Osmanlı Devleti bu fırsatı kaçırmayarak Mustafa Kemal ve Enver Paşa komutasında Midye-Enez hattını aşmıştır. Avrupalı devletlerin karşı çıkmasına rağmen Birinci Balkan Savaşı ile Bulgaristan’a bırakılan Edirne ve Kırklareli’yi geri almıştır. Savaş Sonrası Yapılan Antlaşmalar İkinci Balkan Savaşı’nın sonlarına doğru Avrupalı devletlerin araya girmesi üzerine barış antlaşmaları imzalanmıştır.

Bükreş Antlaşması (1913)

Bükreş Antlaşması Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında yapılmıştır.

Suna göre şu maddeler kabul edilmiştir;

 • Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilecek
 • Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın sınırları yeniden belirlenecektir.

İstanbul Antlaşması (1913)

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913’te İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

Buna göre şu maddeler kabul edilmiştir;

 • Bulgaristan Edirne ve Kırklareli’yi Osmanlı Devleti’ne geri verecek ve taraflar arasında Meriç Nehri sınır olacak,
 • Bulgaristan’da kalan Türkler;
 • Bulgarlarla eşit haklara sahip olacak,
 • isterlerse dört yıl içinde Osmanlı topraklarına göç edebilecek,
 • Mülk edinebilecek

Atina Antlaşması (1913)

Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında 1913’te Atina Antlaşması imzalanmıştır.

Buna göre şu maddeler kabul edilmiştir;

 • Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır olacak,
 • Batı Trakya, Girit ve Ege Adaları Yunanistan’a bırakılacak,
 • Yunanistan’daki Türklerin hakları güvence altına alınacaktır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar