Bahaeddin Özkişi Eserleri Özellikleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

BAHAEDDİN ÖZKİŞİ (1928-1975)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın teşvikiyle yazmaya başlamıştır.



Hikâye ve romanlarında insanı, insan sevgisini ele almıştır.

Tarihî romanları “Uçtaki Adam” ve “Köse Kadı” birbirinin devamı niteliğindedir.

Tarihî romanlarında, on altıncı yüzyılda duraklama dönemine giren Osmanlı Devleti’nin serhat (sınır) boylarındaki beylerinin devlet ve millet adına verdiği mücadeleler anlatılır.

Eserleri

Roman: Köse Kadı, Uçtaki Adam, Sokakta
Hikâye: Bir Çınar Vardı, Göç Zamanı

Sokakta (1976): Yazar, “Sokakta” romanıyla 1975 Peyami Safa roman Yarışması’nda başarı ödülü almıştır. Roman, manevi değerleri tümüyle yok sayan materyalizmin toplumu tutsak almaya çalışması üzerine kurulmuştur. Eserde, Türk toplum hayatındaki değişimin olumsuzluklarını duyarlı ve oldukça farklı bir kurgu ile ele alır. Eser, yazarın tarihî romanlarından farklı olarak dinî, tarihî ve millî bütün kültürel motifleri içinde barındıran sosyal içerikli bir romandır. Bir cinayet zanlısının sorgusu çerçevesinde oluşturulan roman, Batılılaşma serüvenin Türk toplum hayatında sebep olduğu olumsuzlukları ve kendi değerlerine yabancılaşmayı ele alır. Bireyin psikolojik tahliline ağırlık verirken bilinç akışı ve iç konuşma gibi anlatım tekniklerini yoğun olarak kullanan roman, olgun bir eserdir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi