Bağımsız olaylar nedir?

Bağımsız olaylar nedir?

Kategoriler: Matematik

İki olaydan birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi diğerinin gerçekleşme olasılığını değiştirmiyorsa bu iki olaya bağımsız olaylar denir.
P(A ∩ B) = P(A).P(B)
Eğer iki olay bağımsız değilse bu olaylara bağımlı olaylar denir.
A ve B olaylarının meydana gelme olasılığı P(A ∩ B) demektir.
A veya B olaylarının meydana gelme olasılığı P(A ∪ B) demektir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi