Avarlar (Juan Juan 562-805)

Avarlar (Juan Juan 562-805)

Kategoriler: Tarih

  • Asya Hun Devleti‘nin yıkılmasının ardından IV. yüzyılda Moğolistan’da devlet kuran Avarlar, Göktürk yenilgisi sonrası Avrupa’ya giderek 562 yılında Orta Avrupa’da Bayan Han‘ın öncülüğünde devlet kurmuşlardır.

Uyarı: Avarlar hem Asya’da hem de Avrupa‘da devlet kurmuşlardır. Ayrıca İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.  • Rusları kabile hayatından çıkararak modern bir topluluk haline getirmişlerdir.
  • Slavlar üzerinde etkili olmuşlar ancak inancını benimsemelerinden dolayı asimile olmuşlardır.

Uyarı: Avarlar Türklerde Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devletidir.

  • Türklerde üzengiyi ilk defa kullanmışlardır.
  • Franklar tarafından yıkılmışlardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi