Avarlar (Juan Juan 562-805)

Avarlar (Juan Juan 562-805)

Kategoriler: Tarih

  • Asya Hun Devleti‘nin yıkılmasının ardından IV. yüzyılda Moğolistan’da devlet kuran Avarlar, Göktürk yenilgisi sonrası Avrupa’ya giderek 562 yılında Orta Avrupa’da Bayan Han‘ın öncülüğünde devlet kurmuşlardır.

Uyarı: Avarlar hem Asya’da hem de Avrupa‘da devlet kurmuşlardır. Ayrıca İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.

  • Rusları kabile hayatından çıkararak modern bir topluluk haline getirmişlerdir.
  • Slavlar üzerinde etkili olmuşlar ancak inancını benimsemelerinden dolayı asimile olmuşlardır.

Uyarı: Avarlar Türklerde Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devletidir.

  • Türklerde üzengiyi ilk defa kullanmışlardır.
  • Franklar tarafından yıkılmışlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar