Atomun Kuantum Modeli konu anlatımı video 11. sınıf kimya

Atomun Kuantum Modeli konu anlatımı video 11. sınıf kimya

Kategoriler: Ders Videoları

Atomun Kuantum Modeli video 11. sınıf Hocalara Geldik

Atomun Kuantum Modeli Konu Anlatımı 1. Bölüm İsabet Akademi

Atomun Kuantum Modeli Konu Anlatımı 2. Bölüm İsabet Akademi

Atomun Kuantum Modeli Konu Anlatımı 3. Bölüm İsabet Akademi

Fotoğrafçılıkta hareketli cisimlerin fotoğraflarını çekmek için iki yöntem vardır: Bunlardan birisi nesnenin hareketinin dondurulduğu kısa (anlık) pozlama, diğeri ise cismin hareketinin ve hızının yansıdığı uzun pozlamadır (Görsel 1.1.1). Fotoğraf kısa pozlanırsa cismin yeri hakkında bilgi edinilir fakat hızı hakkında bilgi edinilemez (Görsel 1.1.2). Uzun pozlanırsa cismin hızı hakkında bilgi edinilir fakat kesin yeri tespit edilemez. Bohr (Bor) atom modeline göre elektronlar dairesel yörüngelerde bulunur. Elektron hareketli bir tanecik olduğuna göre elektronun da yeri ve hızı aynı anda ölçülemez (Heisenberg Belirsizlik İlkesi). O hâlde Bohr atom modelinin atomun yapısını açıklamada yetersiz kaldığı bazı durumlar vardır. Bu durumlardan bahsedebilmek için atomun yapısı hakkındaki bazı bilimsel çalışmalar ile Bohr atom modeli kısaca hatırlanmalıdır.

1873 yılında James Clerk Maxwell (Ceyms Klerk Meksvel) ışığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu ve elektromanyetik ışımayı açıklamıştır. Katılar ısıtıldığında geniş dalga boyu aralığında elektromanyetik ışıma yayar. Bu, ışımanın enerjisinin dalga boyuna bağlı olduğunu gösterir. 1900 yılında Max Planck (Maks Plank) atomların ve moleküllerin enerjiyi küçük paketler (kuant) hâlinde yayınlayıp soğurabildiğini (atomların yayılma spektrumları) açıklamıştır. 1905 Albert Einstein (Albert Aynştayn) metal yüzeyine belli frekansta ışık düşürüldüğünde metal yüzeyden elektron fırlamasını (fotoelektrik olayı) açıklamıştır. 1913 Niels Bohr (Niıls Bor) Maxwell’in çalışmaları ışığın dalga, Planck ve Einsteinʼin çalışmaları ise ışığın parçacık özelliği gösterdiğini ortaya koymuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar