Atom Altı Tanecikler

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

Faraday’dan sonra yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda bir önceki bölümde anlatılan atom teorilerinin sırasıyla ortaya konmasıyla devam etmiş ve günümüzdeki atom bilgisine ulaşılmıştır. Günümüzdeki biligilere göre,

  • Atomun yapısında proton, nötron ve elektron olmak üzere üç farklı temel tanecik vardır.
  • Bu parçacıkların dışında leptonlar ve kuarklar olarak ifade edilen daha da küçük parçacıkların olduğu da farklı teorilerle ispatlanmıştır.
  • Atom çekirdek ve katmanlar olmak üzere iki bölgeden oluşmakla birlikte çekirdek çok küçük ve yoğun, katmanlar ise oldukça büyük bir hacimde büyük boşluklar bulundurur.
  • Protonlar pozitif yüklü (+), nötronlar yüksüz taneciklerdir ve çekirdekte bulunurlar.
  • Elektronlar negatif (-) yüklüdürler ve katmanlarda bulunurlar.
  • Bir proton ve bir nötronun kütlesi yaklaşık olarak eşittir. Ancak bir elektronunu kütlesi ise bir protonun kütlesinin yaklaşık olarak 1840 da biridir.

Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı karakteristiktir. Yani farklı element atomlarının çekirdeklerinde farklı sayıda proton bulunur. Aynı elementin atomlarında ise aynı sayıda proton bulunur. Kimyasal olaylar sırasında elementlerin çekirdeklerinde hiçbir değişim olmaz. Element atomları arasında gerçekleşen elektron alışverişi ya da ortak kullanımı sonucunda maddelerin kimlik özellikleri değişir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar