Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Kategoriler: Tarih

ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLİ YÖNLERİ

a. Vatan ve Millet Sevgisi

Atatürk’ün en açık ve önemli özelliklerinden biri; vatanını ve milletini en saf ve en yüce duygularla sevmesidir. O, vatan sevgisini bir inanç olarak görmüştür. “Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların mel’un ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.” Sözünü kendisine ve milletine rehber edinen Atatürk, Ulusal Mücadele’yi de bu vatanseverlik duygusuyla kazanmıştır.

b. Mantıklı ve Gerçekçi Olması

Atatürk’ün önemli kişisel özelliklerinden biri de; olayları her yönden gerçek yanları ile görüp değerlendirmesi ve akıl-mantık dışına çıkmamasıdır. Her işini akıl ve mantıkla çözmeye çalışan Atatürk; “Aklın ve mantığın çözemeyeceği mesele yoktur. ”düsturuyla hareket etmiştir.

c. İleri Görüşlülüğü

Atatürk’ün; Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasının uygun olmayacağını söylemesi, çünkü İstanbul’da toplanacak meclisin işgalcilerin baskısına maruz kalacağını ve hatta bu meclisin işgalciler tarafından dağıtılabileceğini belirtmesi ve daha sonra olayların aynen bu şekilde cereyan etmesi, onun ileri görüşlülüğüne çok açık kanıttır. Ayrıca Atatürk’ün, 1933’te; “Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız! Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyete kavuşacak daha çok kardeş millet var.” sözü ve ileriki yıllarda birçok doğu milletinin bağımsızlığını elde etmesi, onun bu yönünü yine gözler önüne sermektedir.

d. Yaratıcı Düşüncesi

Atatürk’ün, Çanakkale ve Sakarya Savaşları’ndaki yepyeni yöntemleri, Cumhuriyet ve Laiklik ilkesi ile ilgili düşündükleri ve gerçekleştirdikleri, onun bu yönünü açıkça gözler önüne sermektedir.

e. İdealist Olması

Atatürk’ün bu yönü, vatan ve millet sevgisinden doğmaktadır. 0, boş, hayalci düşüncelerle değil, gerçekleştirilecek olgulara göre davranmayı, idealistliğinin temeli saymıştır.

f. Önder Olması

Atatürk’ün hayatının her devresinin hep başarılar içinde geçmesinin bir nedeni de çok iyi bir yönetici ve önder olmasıdır. O, dürüstlük düsturu içerisinde insanları etki altına alma psikolojisini çok iyi uygulamış, etkileyici bir yöneticidir.

g. İnkılâpçılığı

Onun inkılapçılık anlayışı; yeniliğe, gelişmişliğe, ilerlemeye, iyiye, doğruya ve faydalı olana yöneliktir. Atatürk’ün bu özelliğini, onun şu sözü çok net bir şekilde yansıtmaktadır: “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş, modern ve bütün anlamı ile uygar bir toplum durumuna ulaştırmaktır.”

h. Birleştirme ve Bütünleştirme Gücü

Atatürk’ün birleştiriciliğini ortaya koyan Milli Mücadele’de milli birlik ve beraberliği sağlayarak ulusal bir güç meydana getirmesi ve dağınık hareket eden bölgesel güçleri ve cemiyetleri toparlayarak bunları aynı amaç etrafında birleştirmesidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar