Askeri Darbenin Gerekçeleri (1960 – 1983) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

Darbenin Gerekçeleri

Siyasi Çalkantılar12 Eylül 1980 askeri darbesinin nedenleri arasında ülkede yaygınlaşan siyasi cinayetler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin birçok tur ardından Cumhurbaşkanı’nı seçememesi ve darbe liderlerinin şeriat amaçlı bir düzen getirme girişimi olarak nitelediği Kudüs Mitingi gösterilmiştir.

Ekonomik Bunalımlar

Dönemin son Başbakanı Süleyman Demirel’in “70 sente muhtacız” sözü ile özetlenen dış ticaret açığındaki artış ve döviz sıkıntısı ve işsizlik ülkede bunalımlara yol açmıştır.

Siyasal ve toplumsal şiddet olayları

Sağ – sol gerginliği bireysel ve kitlesel siyasi cinayetlere neden olmuş, Emniyet Teşkilatı bile ikiye bölünmüştür. Darbe öncesinde siyasi cinayetlerin sayısı günden güne artmıştır.

1982 Anayasası Özellikleri

Türk Anayasaları içinde hem madde sayısı hem de içeriği bakımından en uzun anayasadır.
1961 Anayasasına göre daha katıdır.
Yürütmeyi güçlendirmiştir.
Tek meclis sistemini benimsemiştir.

1961 – 1982 Anayasalarının Değerlendirilmesi1961 Anayasası hak ve özgürlükler açısından önceliği kişiye vermiş, buna karşılık, 82 Anayasası önceliği kişiye değil devlete vermiştir.
1982 Anayasası 61 Anayasasına göre, daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir.
1961 döneminde sadece Demokrat Parti kapatıldığı halde 1982 döneminde bütün siyasi partiler kapatılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi