Anaximenes Varlık Felsefesi

Anaximenes Varlık Felsefesi

Kategoriler: Felsefe

Anaximenes de arkhe problemi üzerinde durur. Anaximenese göre, ilk madde havadır. Hava, sonsuz bir hava denizi olarak evreni kuşatır ve yer de bu hava denizinde düz bir tepsi gibi yüzer. Felsefe tarihi açısından, soyut bir ilke olan “Apeiron”un yerine somut bir şeyi, havayı koymakla, Anaximandrosa göre bir geri adım atmış sayılabilir. Fakat onun iki anlayışı vardır ki, felsefeye iki yeni görüş olarak girmiştir:

1. “Bir hava (soluk) olan ruhumuz nasıl bizi ayakta tutuyorsa, bunun gibi, tüm evreni de hava sarıp tutar.” der. Böylece felsefe tarihinde ilk kez ruh kavramı ortaya çıkmış olur.

2. Madde önce Thales’te olduğu gibi, kendiliğinden değişmekte olan, canlı bir varlık gibi tasarlanır ve bu arada cansız maddeyle canlı arasında bir fark olduğu düşünülmezken, ilk defa Anaximenes bu farkı ortaya koyar. O, ana maddenin canlı olması gerektiğini düşünmekle, madde kavramının belirlenmesine doğru önemli bir adım atmış olur. Doğa filozoflarından sonra Herakleitos, Zenon ve Parmenides önemli görüşler ortaya koymuşlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar