Anadolu’nun Jeopolitiği 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

  • Jeopolitik; bir yerin bulunduğu coğrafyanın o bölgeye kazandırdığı önem doğrultusunda devletlerin ürettiği politikadır. Coğrafya, devletlerin siyasi politikalarında belirleyicidir.
  • Anadolu; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle Anadolu’da kurulan devletler, bölgedeki ticaret yollarına hâkim olma politikası gütmüşlerdir.
  • Anadolu; coğrafi konumu, geçiş yolları üzerinde bulunması, iklimi, su kaynakları ve yarımada şeklinde olması gibi özellikleri nedeniyle tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşim için ideal bir bölge olmuştur. Bu durum Türklerin Anadolu’yu yurt edinme nedenlerinden biridir.
  • Anadolu coğrafyasında XIII. yüzyıl boyunca yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.
  • Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğol baskısı yüzünden Doğu ve Orta Anadolu’dan batıya göç eden Türk boyları Ege ve Marmara kıyılarının da Türkleşmesini sağlamıştır.
  • Fırsat buldukça dengeleri de gözeterek siyasileşme yoluna giden uçlardaki Türk boyları, bağımsızlıklarını ilan ederek birer birer beyliklerini kurmuştur.

Soru: Türkiye tarihinin başlamasında etkili olan,
I. Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu ordusunun Bizans ordusunu yenmesi,
II. Alp Arslan'ın Anadolu'da "fethedilen toprağın fethedenin malı sayılması" politikasını uygulaması,
III. İznik'e kadar olan bölgelerin ele geçirilmesi
gelişmelerinden hangilerinin Bizans'ın askeri zayıflığıyla doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III     E) II ve III

Soru: Türkiye tarihi ile ilgili olarak ortaya çıkan,
l. Haçlı ordularının Anadolu'dan geçmesi,
II. Bizans üzerindeki Türk baskısının geçici olarak azalması,
III. Türkiye Selçukluların başkentinin Konya'ya taşınması
durumlarının oluş sırasının aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verildiği savunulabilir?
A) I, II, III    B) II, III, I    C) III, II, I
D) III, I, II    E) I, III, II

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi