Anadolu’da Kurulan 2. Türk Beyliklerinin Temel Özellikleri


Kategoriler: Tarih

1. II. Beylikler Kösedağ Savaşı’yla beliren Moğol tehlikesine karşı az da olsa direnmiş bu sayede varlıklarını devam ettirmeyi başarmışlardır.

2. Uçlardaki beylikler Anadolu’ya gelen göçebe Türkmenlere yurt bulmak amacıyla fetihler yapmışlardır.3. Anadolu’nun dört bir yanına kurulan bu beylikler, Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlayarak Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi