Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

1. Amerika kıtasının keşfinden sonra İngilizler, İspanyollar, Fransızlar, Portekizler bu kıtada toprak sahibi oldular. Ancak bu devletler arasında Amerika’daki en etkili devlet İngilizlerdi. İngiltere burada 13 koloni kurmuştu.

2. Ancak İngiltere 1756 – 1763 yılları arasında meydana gelen “Yedi Yıl Savaşları” nı kazanmasına rağmen maliyesi oldukça sarsılmıştı. Bu durumda İngiltere ekonomik sıkıntısını gidermek amacıyla bu 13 koloniye yeni gümrük ve damga vergileri koymuş bu da 13 koloniyi zor duruma sokmuştu.

3. Bu duruma şiddetle karşı koyan 13 koloni İngiltere parlamentosunda hiç temsilcisi olmadığı için, “temsilcisiz vergi konulamaz” diyerek direndiler. Bu sıkıntılar devam ederken 1773’te Amerika’nın Boston Limanı’na gelen çay yüklü bir İngiliz gemisi, koloniler tarafından talan edildi ve çaylar denize döküldü. Bu kıvılcım kısa bir süre sonra büyük bir mücadelenin başlangıcı oldu.

Bağımsızlık Savaşının Başlaması

1. 1774 yılında 13 koloninin temsilcileri “I. Philadelphia Kongresi”ni düzenleyerek İngiltere’den bir takım isteklerde bulundular.
a. İngiltere, koloni meclisinin onayını almadan 13 koloniden vergi toplamayacak.
b. Uluslararası ticareti engelleyen tüm yasalar kaldırılacak.

2. Bu istekler İngilizler tarafından reddedilince koloniler 1776’da bu defa II. Philadelphia Kongresi’ni topladılar, bu kongrede savaş kararı alındı, ayrıca George Washington başkumandan seçildi.

3. II. Philadelphia Kongresi’nde 4 Temmuz 1776’da yayımlanan “İnsan Hakları Bildirisi”nde;
a. İnsanların yaşama, özgürlük ve mutlu olma gibi doğuştan getirdikleri vazgeçilemez hakları vardır.
b. Bu haklar gücünü milletten alan hükümetler tarafından korunmalıdır.

4. İşte Amerika’daki bu bildiri “Demokrasi” anlayışı­nın da gelişmesini ve yayılmasını sağlayacaktı.

Savaş:

Bildirinin yayılmasının ardından savaşlar baş­ladı. Fransa, Hollanda ve İspanya’dan büyük destek gören koloniler İngilizleri ağır bir yenilgiye uğrattılar. İngiltere bu gelişmeler karşısında barış istedi.

1783 VERSAİLLE (VERSAY) ANTLAŞMASI

1. İngiltere 13 koloninin bağımsızlığını tanıyacak,

2. İngiltere; Senegal, şorida Yarımadası ve Minorka Adası’nı Fransa’ya bırakacak.

Versay Antlaşması’ndan sonra ABD’de birtakım iç çekişmeler yaşandı. 1789’da ABD Anayasasının kabulü ile George Washington başkanlığında ABD kuruldu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar