Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Viyana Kongresi


Kategoriler: Tarih

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN KURULMASI (1787)

  • Yedi Yıl Savaşlarında ekonomik yönden zarara uğrayan İngiltere, bu durumdan kurtulmak için sömürge ve kolonilere yeni vergiler koydu.
  • Amerika’daki İngiliz kolonileri yeni vergilerin konulmasına karşı çıkarak ayaklandılar.
  • Fledelfiya Kongrelerini toplayan koloni temsilcileri İngiltere’ye karşı bağımsızlık savaşının başlatılması kararı aldı.
  • Fransa Yedi Yıl Savaşları’nın intikamını almak için İngiltere’ye karşı Amerikan bağımsızlık hareketine destek verdi. Koloniler İngiltere’ye karşı büyük bir zafer kazandı.
  • 1783’te imzalanan Versay Antlaşması’nda İngiltere Amerikalıların bağımsızlığını tanıdı. Bağımsızlıklarını elde eden koloniler, anayasa hazırlayarak federal bir cumhuriyet yönetimi kurdu.

VİYANA KONGRESİ (1815)

Avrupa devletleri ihtilal Savaşları ile bozulan Avrupa’nın haritasını yeniden düzenlemek, siyasi dengeleri yeniden kurmak ve Fransız İhtilali ile yayılan ulusal egemenlik, eşitlik ve milliyetçilik kavramlarının yayılmasını engellemek amacıyla topladıkları kongredir.

Kongrede Alınan Kararlar Şunlardır:

  • Çok uluslu devletler ve monarşik yönetimler korunacak
  • Milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle çıkarılan ayaklanmalara destek verilmeyecek

Kongrenin Sonuçları:

  • Avrupa devletleri İhtilal Savaşları sonucu bozulan düzeni Restorosyon Devri (1815 – 1830) adı altında yeniden şekillendirdi.
  • Avrupa devletleri Viyana Kongresi’nde aldıkları kararlara uymayarak Yunan İsyanı sırasında 1827’de Navarin’de Osmanlı donanmasını yakmışlardı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar