Alternatif Akım ve Devreleri Fizik Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

Alternatif Akım:

Alternatif akım günümüz teknolojisinde kullanılan bir enerji kaynağıdır. Teknolojik araştırmalarda kullanılan aletlerin çoğu alternatif akım ile çalışmaktadır. Aydınlatma, ısınma araçları ve bilgisayar alternatif akım ile çalışır. Alternatif akımın üretilmesi, taşınması özellikle istenilen değere dönüştürülmesi çok kolay olduğundan uygulama alanı çok geniştir.

Görüldüğü üzere indüksiyon emk’sı (alternatif emk) sinüs fonksiyonu şeklindedir. Bu nedenle alternatif akıma sinüzoidal akım denir.

Alternatif gerilimin iletkenlerde oluşturacağı elektrik akımınında gerilimdeki gibi sürekli olarak yönü ve şiddeti değişir.

Etkin Değerler:

Bir dirençten eşit sürede alternatif ve doğru akım geçirildiğinde aynı miktar ısı enerjisi yayılmasına neden olan doğru akımın değerine alternatif akımın etkin değeri denir. Kısaca alternatif akımın ve gerilimin doğru akımdaki karşılığıdır.

Alternatif Akım Devreleri

1. Sadece Dirençli (R’ Ii) Devre:

2. Sadece Selfli (İndüktörlü) Devre:

İndüktörün alternatif akıma karşı göstermiş olduğu direnci indüktans (indüktif direnç) denir. XL ile gösterilir.

3. Sadece Sığaçlı Devre (Kapasitif reaktans):

Bir kondansatörün uçlarına gerilim uygulandığında kondansatörün gerilimi yük miktarının artması ile artar. Bu nedenle başlangıçta kondansatörde akım maksimum değerde iken gerilim sıfırdır. Kondansatörde yük biriktikçe kondansatörün gerilimi artar. Kondansatördeki gerilim akıma karşı bir direnç etkisi oluşturur. Ancak bu direnç ısıya dönüşerek sistemde enerji kaybı oluşturan bir direnç değildir. Sistemde enerji depolayan bir dirençtir.

Kondansatörün alternatif akıma karşı gösterdiği direnci kapasitif reaktans (kapasitans) adı verilir.

Rezonans Olayı:

RLC devresi rezonansa geldiğinde Z = R olur, ve en düşük değeri almış olur. Bu durumda devredeki akım maksimum olur. olur. Günlük hayatımızda rezonans olayı çok önemlidir. Özellikte tıpta kullanılan görüntüleme cihazları rezonans ilkesine göre çalışır. Radyo ve televizyonun alıcı devre frekansı hangi verici devrenin frekansı ile rezonansa gelirse radyo ve televizyondan o kanalı izleriz. Ayrıca cep telefonlarımızın alıcı devresi baz istasyonlarının verici devreleri ile rezonansa girmezse telefonumuz çekmez ve kapsama alanı dışına çıkmış oluruz.

Alternatif Akım Devrelerinde Güç (P)):

Üzerinden t süre alternatif akım geçen dirençte harcanan ortalama güç;
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar