Akışkanların Basıncı ve Bernoulli ilkesi 10.Sınıf Fizik


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Basınç ve Kaldırma Kuvveti, Fizik

Su, hava, gaz gibi akışkanlar basınç farkından dolayı basıncı yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket eder.

Kesiti şekildeki gibi daralan bir borudan su akarken hızı artar. Hız arttıkça suyun çeperlere uyguladığı basınç azalır. Bu nedenle S1 kesitine uyguladığı basınç, S2 kesitine uyguladığı basınçtan büyük olur.

Buradan aşağıdaki sonuçlar çıkartılabilir.

  • Akışkanın geçtiği kesit azalırsa hızı artar.
  • S1>S2
  • V1 < V2
  • Akışkanın hızı artarsa basıncı azalır.
  • V1 <V2
  • P1 >P2

Bernoulli İlkesinin Kullanım Alanları

1. Birbirine paralel tutulan iki kağıt arasına üflendiğinde kağıtlar arasındaki havanın hızı artar, basıncı düşer. Kağıtların diğer taraflarındaki açık hava basıncı kağıtlar arasındaki açık hava basıncından çok olduğundan kağıtlar dıştan içe doğru hareket ederek birbirine yaklaşır.

2. Bir musluk açıldığında su aşağı doğru akarken hızı artar ve suyun geçtiği yerdeki hava basıncı azalır. Dıştaki basınç içtekinden çok olduğu için dıştan içe doğru hava hareket ederek suyu inceltir.

3. Su dolu bir bardağa pipet daldırıp pipetin ucuna üflenirse hava hızlandığından pipet ucundaki hava basıncı azalır ve alttaki açık hava basıncı pipet ucundaki hava basıncından büyük olur. Böylece pipette su yükselmesi olur.

Kapalı ve su dolu kaba pipet daldırıp pipet ucuna üflendiğinde kaptaki suyu itecek hava basıncı olmadığından pipette su yükselmez.

4. Hareketli bir aracın yanından yüksek hızlı başka bir araç geçerken araçlar arasındaki havanın basıncı, hızın çok olmasından dolayı düşer. Böylece araçlara dıştan içe doğru hava basıncı etki eder ve araçlar anlık olarak birbirine yaklaşır.

5. Su dolu ağzı açık bir kaba boru daldırılıp borunun içindeki hava çekilirse boru içindeki havanın basıncı azalır. Dıştaki açık hava basıncı sıvıyı iterek borudan sıvının akması sağlanır. Böylece daldırılan borunun alt ucuna kadar suyun kendiliğinden aktığı görülür.

Sonraki konumuz Basıncın Hal Değişimine Etkisi konusudur.

Basıncın Hal Değişimine Etkisi konusuna gitmek için tıklayın.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar