Akhunlar (Eftalitler)

Akhunlar (Eftalitler)

Kategoriler: Tarih

1. Akhunlar, Asya Hun Devleti’nin yıkılması sonrasında günümüz Afganistan bölgesinde 420 yılında kurulmuştur. Devletin kurucusu Aksuvar, başkenti ise Sakkala‘dır.
2. Daha sonraki süreçte Maveraünnehir ve Kuzey Hindistan‘a hakim olmuşlardır.
3. İpek Yolu hakimiyeti için Sasani-Göktürk ittifakı sonucunda yıkılmışlardır. (557)
4. Akhun Devletinin bilinen hükümdarları ise sırasıyla Aksuvar (420 – 470), Toraman (496 – 502), Mihirakula (502 – 530)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar