Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. Aile Toplumun Temelidir

Aile: Toplumun en küçük yapı taşıdır. Evlilik ve kan bağına dayanan; anne, baba, çocuklardan oluşan, toplumun en küçük grubudur.

Aile toplumun temelidir. Ailenin yetiştirdiği sağlıklı nesiller, toplumun devamını sağlar. Bunun için de sevgi, saygı, gelenek ve görenek gibi değerlerin öncelikle ailede verilmesi gerekir. Yardımlaşma, dayanışma, büyüklere saygı gibi ahlaki değerler de ailede verilir. Ailede sevgi ve şefkat hâkim olursa o aileden yetişen çocuk da şefkatli ve merhametli olur. Bunun sonucu olarak toplumun huzuru, ailenin huzuruna bağlıdır. İslam dini, ailede herkesin kendine düşen sorumlulukları yerine getirmesini ister. Böylece ailede huzur ve düzen sağlanır. Aile bir toplumda korunması gereken en önemli unsurdur. Çünkü ailenin korunmasıyla toplumun varlığı korunmuş olur.

2. Dinler Evliliğe Önem Verir

Evlilik, erkek ve kadının, hayatlarını birleştirmek için yaptıkları ve nikâh adı verilen bir çeşit akittir (sözleşme). Nikâhla kadın ve erkek birbirlerine eş olurlar. Böylece yeni bir aile kurulmuş olur. Evlilik akdi, insanlık tarihi kadar eskidir ve bu nedenle artık bir kurum olarak görülür. İlk evliliği yapan eşler, Hz. Adem ile Hz. Havva’dır. Bir kadın ve erkeğin bir arada aile olabilmelerinin tek meşru yolu da nikâhtır. Bu nedenle bütün dinler, evliliğe önem vermiş ve aileyi titizlikle korumuşlardır. Yahudilikte evlilik, dini bir hükümdür ve nikâh, ibadethaneleri olan sinagogda kıyılır. On emirde evlilik dışı ilişki olan zina yasaklanmıştır. Hristiyanlıkta ise evlilik, Hz. İsa ve kilise birliğinin sembolüdür. Onlara göre iki insan Tanrı huzurunda evlendiklerinde Tanrı’nın nazarında onlar bir tek varlık olarak kabul edilir. Hristiyanlar da evliliği dini bir kurum kabul edip teşvik eder. İslam dini evliliği teşvik etmiş ve aile hayatının korumasına önem vermiştir. İffeti ve namusu koruma yollarının başında evlilik gelir.

 ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar