Ahlak Felsefesi Temel Soruları


Kategoriler: Felsefe

1. Ahlaki eylemlerin bir ereği var mıdır?
2. İrade seçim yaparken, özgür müdür?
3. Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?
4. Ahlaki yargıların özelliği nedir?

“Ahlaksal eylemin amacı, mutluluktur.” cevabında hem fikir olan düşünürler, mutluluğun ne olduğu konusunda yine değişik görüşlere sahiptirler.

Demokritos’a göre mutluluk, insan isteklerinin sınırlılığı, ölçülülüğü, eylemlerde uyum ve temizliktir. Sokrates’e göre, mutluluk bilgide temellenen erdemdir. Epikuros’a göre mutluluk, acıdan uzaklaşma ve hazza yaklaşmadır. Mill ve Bentham’ın temsilcileri olduğu Utilitarizm’e (Yararcılık) göre mutluluk, yarara bağlıdır. Kant’a göre, ahlaksal eylemin amacı mutluluk değil, ahlak yasasına uygun davranmak olmalıdır. Çünkü, mutluluk sübjektif, yani özneldir. Ödev ahlakı ise herkes için aynıdır.] }

Ahlak felsefesi; ahlak alanındaki ilkeleri, iyi ve kötünün ne olduğunu, ahlakiliğin ne anlama geldiğini araştıran felsefe alanıdır. Kısaca, ahlak üzerine felsefe yapmaya ahlak felsefesi denir. İlk Çağ'dan beri ortaya atılmış ahlak görüşlerine bakıldığında, bu görüşlerin üç temel kavram çevresinde oluştuğu görülür:
"En iyi" nedir?
"Doğru eylem" nedir?
"lstenç (irade) özgürlüğü" var mıdır?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar