9. Sınıf Mantık Video İsabet Akademi

9. Sınıf Mantık Video İsabet Akademi

Kategoriler: Ders Videoları

9. Sınıf Mantık 1. Bölüm İsabet Akademi

9. Sınıf Mantık 2. Bölüm İsabet Akademi

9. Sınıf Mantık 3. Bölüm İsabet Akademi] }

Önerme: Doğru ya da yanlış hüküm bildiren cümlelere önerme denir. p, q, r, gibi sembollerle gösterilir. "Güneş sistemimizde 23 tane gezegen vardır." cümlesi yanlış olsa da bir hüküm bildirdiği için önermedir. "En eğlenceli spor golftür." cümlesi hüküm bildirmediği ve doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değiştiği için önerme değildir.
Önermenin Doğruluk Değeri: Bir önerme doğru ise D, Yanlış ise Y ile gösterilir. Doğru önermelerin doğruluk değeri 1, yanlış önermelerin doğruluk değeri 0 dır.
p: "Bütün doğal sayılar asladır."
q: "Endonezya bir Afrika ülkesidir."
r: "Dünya kendi etrafında 24 saatte döner."
önermelerinin doğruluk değeri p a 0, q a 0, rs 1 dir.
Denk önermeler: Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir. p ve q önermesi denk ise p s q ile gösterilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar