6.Sınıf Matematik Kitaplarındaki Soruların Önemi

6.Sınıf Matematik Kitaplarındaki Soruların Önemi

Kategoriler: Tanıtım Yazıları

6.SINIF MATEMATİK DERSİNİN ÖNEMİ

6. sınıf yenilenmiş eğitim sisteminin 4+4+4 modelinde ortaokul 2. Sınıf olarak adlandırılır. 6. Sınıf seviyesinde görülen dersler arasında matematik dersi yer alır. Okul türü ve kademesine göre ders saati değişmekle birlikte, her zaman için önemli bir derstir. Aynı zamanda 6. Sınıf matematik dersi hemen hemen tüm sınavlarda da temel matematik testinin içerisinde yer alır.

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Konuları Nelerdir?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik 6. Sınıf ders kitabı Engürü Yayınları ve MEB iş birliği ile yayımlanmaktadır. İki tane MEB basımı, bir tane de Engürü Yayınları basımı olmak üzere 3 örnek kitap üzerinden dersler işlenmektedir. 6. Sınıf matematik ders kitabı içeriği; Kitabımızı tanıyalım adlı giriş, 6 ünite ve ünite sonu cevap anahtarından oluşmaktadır.

1. Ünite: 3 bölümden oluşur.
1. Bölüm Doğal Sayılarla İşlemler/ Üslü İfadeler
2. Bölüm Çarpanlar ve Katlar
3. Bölüm Kümeler
2. Ünite: 2 bölümden oluşur.
1. Bölüm Tam Sayılar
2. Bölüm Kesirlerle İşlemler
3. Ünite: 2 bölümden oluşur.
1. Bölüm Ondalık Gösterim
2. Bölüm Oran
4. Ünite: 3 bölümden oluşur.
1. Bölüm Cebirsel İfadeler
2. Bölüm Veri Toplama ve Değerlendirme
3. Bölüm Veri Analizi
5. Ünite: 2 bölümden oluşur.
1. Bölüm Açılar
2. Bölüm Alan Ölçme
6. Ünite: 3 bölümden oluşur.
1. Bölüm Çember
2. Bölüm Geometrik Çizimler
3. Bölüm Sıvı Ölçme

Sınıf Matematik Konuları Niçin Önemlidir?

6. sınıf matematik Engürü Yayınları ders kitabındaki 1. Ünite konuları temel matematiği anlamamız için önemlidir. Doğal sayılarla işlemler matematiğin mantığını oluşturur ve bu konu üzerine üslü sayılarla işlemleri de öğrenmek birçok konunun yapı taşını oluşturacaktır. Çarpanlar ve katlar konusu çarpanlara ayırmada, bilinmeyen denklemleri çözmede büyük kolaylık sağlar. Kümeler ise hem küme konusunu hem de kümeler ile ilgili problemleri anlamamıza ve çözmemize yardımcı olur. Hatta kümeler konusu matematiğin birçok konusunun temelini oluşturur. Mesela lisede işlenecek olan fonksiyonlar tanımlanırken kümeler kavramı kullanılır. Küme yoksa fonksiyon yoktur. Fonksiyon olmayınca matematikte geriye hiçbir konu kalmaz.

6. sınıf matematik ders kitabında 2. Ünitede sayıların oluşma mantığını anlamak ve gruplayabilmek için tam sayılar bölümünü, kesirli sayılarla işlem yapabilmek ve problemleri çözebilmek için kesirli sayılarla işlemler bölümünü öğrenmek gerekir. Ünite içerisinde ve sonunda yer alan soruları çözmeniz faydalı olacaktır. 6.sınıf matematik ders kitabı cevaplarına google’da aradığınızda çok sayıda sonuca ulaşırsınız ancak bir çok sayfada sadece soruları görürsünüz. Bu konuda size en doğru ve ayrıntılı cevapların yer aldığı Zekihaber.com eğitim haber sitesini önerebiliriz.

6. sınıf matematik Engürü Yayınları içerisindeki 3. Ünitede ondalık sayıların gösterimi ve ondalık sayılarla dört işlem konusu aynı zamanda kesirli sayıların da öğrenilmesiyle bağlantılıdır. Ünitenin devamında yer alan konu oran konusudur ki bu birçok matematik problemini çözmek için edinilmesi gereken mantığı oluşturur.

6.sınıf matematik ders kitabı 4. Ünitede yer alan cebirsel ifadeler ile matematiğin dilini öğrenmiş oluruz. Bu sayede x, y, z gibi bilinmeyen terimleri kullanmayı öğrenme imkânı sağlanır. Veri toplama ve değerlendirme, veri analizi gibi konular çağımızda öğrencilerin sahip olması gereken perspektifi kazandırır. Böylece sözel olarak verilen verileri sayısala, sayısal olarak verilen verileri sözele çevirebiliriz. Veriler üzerinde işlem ve yorum yapma fırsatı yakalamış oluruz.

6. sınıf matematik Engürü Yayınları kitabının son iki ünitesi olan 5 ve 6. Ünitelerde geometri ile ilgili konular ele alınmıştır. İlk olarak geometrinin temel konusu açılar ile daha sonrasında da alan ölçme, çember, geometrik çizimler, sıvı ölçme konuları yer almaktadır. Tüm ünitelerin 6.sınıf matematik cevap anahtarlarına tüm sınıflara ait matematik ders kitaplarının en kaliteli şekilde çözüldüğü Zekihaber.com’dan ulaşabilirsiniz.

Konular itibari ile incelediğimizde 6. Sınıf matematik dersi konuları ileriki kademelerde, 7. ve 8. Sınıflar için temel niteliğindedir. Aslına bakılacak olursa eğitim sistemimiz her yıl genişleyerek ve üzerine yeni konular eklenerek oluştuğu için 6. Sınıf matematik konuları tüm sınıflar için temel olmaktadır.

6. Sınıf Matematik Konuları Hangi Sınavlarda Çıkar?

  • Liseye Giriş Sınavı (LGS)
  •  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  • İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)
  • Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı (ALS)
  • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-Lisans Düzeyi)
  • Kamu Personeli Ortaöğretim ve Ön Lisans Sınavı (KPSS-Ön Lisans Düzeyi)
  • Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

Görüldüğü üzere birçok kamu ve özel kurum sınavlarında temel matematik yeteneği sorgulanıyor. Özellikle liseye geçiş kademesinde, üniversiteye geçiş sınavlarında, bursluluk sınavlarında ve Kamu Personeli Seçme Sınavlarında 6. Sınıf matematik bilgisi çok önemlidir.

Özetle 6.sınıf matematik dersine gereken özeni gösteren öğrenci, gelecek günlerde mutlaka bir şekilde bunun faydasını görür. Ama 6.sınıfta matematik konularını en güzel şekilde öğrenmeyen öğrenci hem 7 ve 8.sınıfta hem de lisede matematik derslerinde sıkıntı yaşar. Bu nedenle en güzeli, zamanında 6.sınıf konularını tam olarak öğrenmeye çalışmanızı öneriyoruz. Tüm öğrencilere hayatları boyunca başarılar diliyoruz.

www.zekihaber.com] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar