II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

1806 – 1812 Osmanlı – Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması

III. Selim döneminde başlayan savaşlar Nizam-ı Cedit ordusunun üstünlüğüyle sürerken, Kabakçı Mustafa İsyanı sonucu III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Napolyon’un, Tilsit Antlaşması (1807) ile Rusları, Eflak ve Boğdan üzerinde serbest bırakması savaşı Osmanlı Devleti’nin aleyhine çevirdi. Osmanlı Devleti İngiltere ile Kale-i Sultaniye (Çanakkale) Antlaşması’nı (1809) imzalayarak İngiltere ile ittifak kurdu. Osmanlı – Rus Savaşı’ndan yararlanmak isteyen Fransa, Rusya’ya savaş açtı. Napolyon karşısında başarılı olamayan Ruslar, barış isteğinde bulundu. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında süren savaş sona erdi ve Bükreş Antlaşması imzalandı (1812).

Bükreş Antlaşması’na Göre:

 • Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti’ne verildi.
 • Baserabya Rusya’ya verildi.
 • Prut Nehri iki devlet arasında sınır kabul edildi.
 • Sırbistan’a ayrıcalıklar verildi.

1828 – 1829 Osmanlı – Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması

1820’de Eflak’ta başlayan Yunan İsyan’ı bastırıldığı sırada İngiltere, Fransa ve Rusya özerk bir Yunan prensliğinin kurulması için imzaladıkları protokolü Osmanlı Devleti’ne sundular. Osmanlı Devleti bunu, iç işlerine müdahale olduğu için kabul etmedi. İstekleri reddedilen İngiltere, Fransa ve Rusya harekete geçerek Osmanlı — Mısır birleşik donanmasını Navarin’de yaktılar (1827). Osmanlı Devleti, yakılan donanmasına karşılık tazminat talep edince İngiltere ve Fransa Osmanlıyla ilişkileri keserek, Rusya da savaş açarak karşılık verdi. Böylece içte Yunan isyanı yeniden alevlendi, dışta ise yeni bir Osmanlı — Rus Savaşı başladı. Ruslar batıda Edirne’yi, doğuda ise Kars ve Erzurum’u ele geçirdi. Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Prusya’nın aracılığı sonucu Edirne Antlaşması imzalanarak savaşlara son verildi (1829).

Edirne Antlaşması’na göre;

 • Yunanistan’a bağımsızlık verilecek
 • Sırbistan’a özerk yönetim hakkı tanınacak, Eflak ve Boğdan’a bazı haklar verilecek
 • Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek
 • Rus ticaret gemileri boğazlardan serbest geçebilecek ve Rusya Osmanlı sınırları içerisinde ticaret yapabilecek
 • Edirne Antlaşmasıyla Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması diğer Balkan uluslarına da örnek oldu.
 • Fransa Balkanlar’da dengelerin bozulduğunu öne sürerek Cezayir’i işgal etti. (1830).


II. MAHMUT

Babası : I. Abdülhamit
Annesi : I Valide Sultan
Doğumu : 1785
Vefatı : 1839
Saltanat yılları : 1808—1839

III. Selim’in büyük önem vererek yetiştirdiği II. Mahmut, cesur, temkinli, edebiyat, müzik, ve topçuluk konularında eğitim almıştı. Aynı zamanda ney çalan bir bestekârdı. Şiire olan merakıyla ün yapmış II. Mahmut’un Adli mahlasıyla şiirleri bulunmaktadır. Usta bir hattattı. II. Mahmut; okçuluk, güreş, binicilik gibi sporlarla da uğraşmıştı. İlk defa batıya öğrenci gönderildi. Portresini devlet dairelerine astıran ilk padişahtır. II. Mahmut, her alanda yaptığı yeniliklerle Ülkesini modernleştirmeye çalıştı.

Osmanlı donanması tarihte dört kez yakılmıştır:

 • İnebahtı Baskını—Haçlılar (1571)
 • Çeşme Baskını—Rusya (1770)
 • Navarin Baskını— Rusya, İngiltere ve Fransa (1827)
 • Sinop Baskını- Rusya (1853)

Rusya’yla imzalanan Edirne Antlaşması ile (1829) Yunanlılara bağımsızlık verildi.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar