II. Kosova Savaşı (1448) 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

Varna yenilgisinin intikamını almak isteyen Hunyadi Yanoş Alman ve Macarlardan oluşturduğu Haçlı ordusuyla Sırbistan’a girdi, Kosova meydanında 1448’de yapılan savaşta Haçlılar yine mağlup edildi.

Savaş sonucunda;

  • Türklerin Rumeli’ye yerleşmesi kesinlik kazandı.
  • Bu savaştan sonra Haçlılar savunmaya, Türkler ise taarruza geçti.
  • Rumeli ve Bulgaristan Türkleşti.
  • Bizans’ın Avrupa’dan destek alma ümitleri suya düştü.
  • II. Kosova ile, 1683 II. Viyana Kuşatması’na kadar Haçlı İttifakı oluşturulamadı. Bu durum Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesini kolaylaştırırken, İstanbul’un da fethine ortam hazırladı.
  • Sultan II. Murat 1451’de öldü ve yerine oğlu II. Mehmet ikinci defa tahta geçti.

Örnek Soru:
l. Sırpsındığı Savaşı
II. Koyunhisar Savaşı
lll. Varna Savaşı
Osmanlı’nın ilk dönemlerinde yapılmış olan yukarıda belirtilen savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) I,II,III    B) II,III,I    C) III, I, II
D) II, I, III    E) III, II, l

Çözüm: Koyunhisar Savaşı 1302’de Osman Bey zamanında, Sırp Sındığı Savaşı 1364 yılında I. Murat Dönemi’nde; Varna Savaşı da 1444 yılında II. Murat Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Cevap:DII. Murat, Macar Kralı olan Hünyadi Yanoş'un tekrar Haçlı ordusu hazırlaması üzerine Balkanlara doğru tekrar hareket etti. Macar, Leh, Alman, Eflak'tan oluşan bu orduyla II. Murat Kosova'da karşılaştı. 3 gün süren bu savaş Osmanlının zaferiyle sonuçlandı. İkinci Kosova Savaşıyla;

  • Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı zaferi kazanma ümitleri kalmadı.
  • Osmanlı Devleti İslam dünyasında büyük bir saygınlık Kazanmaya başladı.
  • Bizans'ın Avrupa'dan yardım alma ümidi kalmadı.
  • Bu savaştan sonra Avrupalılar savunmaya Türkler ise taarruza geçti.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar