19. yy Divan Edebiyatı Sanatçıları AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

KEÇECİZADE İZZET MOLLA (1785-1829) (Osmanlı Sahası)

Şiirlerinde Şeyh Galib ve Nabi’nin etkisi vardır.Eleştirilerinde yıpratıcı yönü ağır basan yergiler vardır.

Keşan’daki sürgün yaşamını anlattığı “Mihnet-i Keşan” ve “Hüsn ü Aşk’”a nazire olarak yazdığı ” Gülşen-i Aşk” adlı mesnevileriyle tanınır.

ENDERUNLU VASIF (?)-1824) (Osmanlı Sahası)

Mahallileşme akımının temsilcileri arasında olan Vasıf, Nedim’in en büyük takipçisidir. Şiire günlük dili getirmiş, sokaktaki Türkçenin, argosuna varıncaya dek canlı olan her deyimi şiirinde boy gösterir. Şarkı türünün en önemli isimlerinden olan şairin 200’ün üzerinde şarkısı vardır. Divan şiirinde en çok şarkısı olan sanatçıdır. Divan’ı vardır.

Ne dem ol gözleri mestâne gelir hâtırıma
İptidâ sunduğu peymâne gelir hâtınma

O siyeh züIf-i perişâna dokundukça sabâ
Hâl-i zâr-i dil-i dîvâne gelir hâtırıma

Dest-i çevrinde nice yıllar 0 kaşı yayın
Çektiğim çille-i merdâne gelir hâtırıma *

Bir masal söyler o şühu sarar/m fikri ile
Günde yüz bin kadar efsâne gelir hatırımaBeni sevmez deyi bîhude sitem eylemesin
Sevmem ol mehveşi de ya ne gelir hâtırıma

Ne yalan söyleyim ol şuh ile hem-meclis iken
Ne bir ahbâb ne bîgâne gelir hâtırıma

Hâhiş-i zevk-i visâlinle bilir misin acep
Göricek ben seni cânâ ne gelir hâtırıma

Derdimi dökmeye dildâre tez elden Vâsıf
Mesken-i mahfi bizim hâne gelir hâtırıma

AKİF PAŞA (1787-1845) (Osmanlı Sahası)

Tanzimat döneminin hazırlayıcılarından olan sanatçı, dünya görüşü açısından eskiye bağlıdır.

Mersiyesiyle edebiyatımıza, sonradan Recaizade Ekrem tarafından işlenecek olan çocuk konusunu getirmiştir.

Tanınmasını sağlayan ve 69 beyitten oluşan şiiri “Adem Kasidesi”nde yokluk düşüncesini ele almıştır. Muhteris ve kindar bir insan olan Akif Paşa kasidesini gözden düştüğü bir sırada yazmıştır.

Tabsıra, sanatçının anı türündeki eseridir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi