14. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih
  • Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Balkanlarda siyasi birlik yoktu. İrili ufaklı pek çok devlet bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu küçülmüş, zayıflamış, askeri gücünü de önemli ölçüde kaybetmişti. Macar Krallığı, Balkanlarda egemenlik kurabilmek için Ortodoks Balkan uluslarını Katolik mezhebine geçmeye zorluyordu.
  • XIV. yüzyıl başlarında feodalite (dere beylik) rejimi yaygın olduğu için Avrupa devletleri siyasal birliklerini kuramamışlardı. Bu dönemde İngiltere ve Fransa Batı Avrupa’nın en güçlü iki devleti durumundaydı.
  • Yakın Doğu’da Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu beylikleri, Trabzon Rum İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Altın Orda Devleti, Memluk Devleti ve İlhanlı Devleti bulunmaktaydı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar