1072 – 1378 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Test Çöz 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. Sınıf 1072 - 1378 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf 1072 - 1378 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

 ] }

Soru: Anadolu'ya egemen olan Türkler, burada yaşayan halkların din, dil, yaşayış ve âdetlerine müdahale etmemişlerdir. Bu durumun;
I. Anadolu'nun fethine yerli halkın direnişte bulunmaması,
II. bölgedeki Müslümanlaşma sürecinin hızlı bir seyir izlemesi,
III. halkla devlet arasında bağ kurulmasının kolaylaşması sonuçlarından hangilerini doğurduğu söylenebilir?

Soru: Selçuklu-Bizans mücadelesi süreç başladıktan bir asır sonra Miryokefalon Savaşı'yla Bizans'ın Anadolu'daki egemenliğini kabullenmesiyle yeni bir aşamaya geçmiştir. Bu yargıda dile getirilen Selçuklu-Bizans savaşları aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
A) Katvan Savaşı'yla
B) Kösedağ Savaşı'yla
C) Pasinler Savaşı'yla
D) Malazgirt Savaşı'yla
E) Dandanakan Savaşı'yla

Soru: Tarih Öğretmeni Ayşe Hanım, “Tarih boyunca gerçekle , şen Türk göçlerin en önemlilerinden biri şüphesiz XI. yüzyı. başlarında önce Horasan'a, daha sonra da Horasan'dan Anadolu'ya yapılan Oğuz Türklerinin göçleri. Bu göçler yeni yerler tanıma ve yerleşme gayesiyle yapılmıştır.” demiştir. Tarih öğretmeninin bu yargısını, göçlerdeki;
I. ganimet edinme,
II. keşif yapma,
III. yurt edinme hedeflerinden hangilerinin doğruladığı söylenebilir?

Soru: Oğuz Türklerinin Anadolu'ya göçünde aşağıdaki siyas. yapılardan hangisinin baskısının etkili olduğu söylenemez?
A) Bizanslıların
B) Karahitayların
C) Karahanlıların
D) Gaznelilerin
E) Kıpçakların

Soru: Bizans Devleti'ni siyasi ve askeri yönden zayıflataran direncini kırmayı amaçlayan Selçuklu Türkleri, bu devlete karşı;
I. Katvan,
II. Pasinler,
III. Malazgirt
savaşlarından hangilerini vermişlerdir?

Soru: Abbasiler tarafından Türk akıncılarının yerleştirildiği sınırdaki yerlere verilen isimler arasında;
I. uç,
II. sugur,
III. avâsım kavramlarından hangileri yer almıştır?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar