Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK) Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde ekonomi büyük ölçüde kömür ve çeliğe bağlıdır. Zonguldak Bartın Karabük Projesi ile ilgili alanlarda kömüre ve çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltarak yeni iş sahaları oluşturmak projenin temel amaçlarındandır.

Zonguldak Bartın Karabük Projesi’nin Amaçları

  • Bölgede özelleştirilen veya küçülme kararı alan bazı sanayi ve madencilik kuruluşlarındaki değişimlerin sonucunda ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal sonuçları belirlemek
  • Yeni iş imkânları oluşturularak bölge dışına göçün önüne geçmek
  • İmalat sanayi ve hizmetler sektöründe yeni istihdam alanları oluşturmak
  • Özel sektörün yeni faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve yatırım alternatiflerini belirlemek
  • Bölgenin ağırlıklı ekonomik yapısını teşkil eden tarım ve ormancılık faaliyetlerinde verimliliği artırmak
  • Bölge için orta ve uzun dönemli bölgesel gelişme planı hazırlamak
  • Gelecek dönemlerde bölgede yapılabilecek yatırım alanlarını tanımlamak

ZBK Projesi kapsamındaki baskın olan madencilik ve demir – çelik sanayisidir. Ancak bu baskın iki sektör haricinde mobilya ve orman ürünleri ile enerji sektörlerinin de bölge ekonomisi içindeki payları artmaya başlamıştır.

ZBK Projesi kapsamındaki illerde yer şekillerinin dağlık ve engebeli yapıda olması bu alanlarda tarımsal faaliyetlerin gelişimini engellemektedir. Bu nedenle özellikle kırsal alanlarda ekonomik kalkınmayı sağlayacak tarım dışında sektörlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgede tarımın dışında kırsal kesimdeki kalkınmayı sağlayacak sektörlerden biri de turizmdir. Büyük bir bölümünü ormanlık alanların oluşturduğu bölge, doğa turizmine katkı sağlayacak pek çok özelliğe sahiptir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar