Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler

Maddelerin sıvı ve katı hâlleri maddenin yoğun fazları olarak adlandırılır. Yoğun fazda tanecikleri bir arada tutan etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Zayıf etkileşimler maddelerin fiziksel özelliklerini etkilediklerinden fiziksel bağlar olarak da adlandırılır.

Zayıf etkileşimler 2 ana grupta incelenirler.  • Van der Waals bağları
  • Hidrojen bağları

Tanecikler arası oluşan itme ve çekme kuvvetleri karşılaştırıldığında çekme kuvvetleri, itme kuvvetlerinden büyük ama aralarındaki fark küçük ise oluşan etkileşimler zayıf etkileşim olarak sınıflandırılır.

Örnek: Dipol - dipol kuvvetleri (etkileşimleri) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynama noktası yüksek moleküller benzer moleküllere göre daha kuvvetli dipol - dipol kuvvetlerine sahiptirler.
B) Dipol - dipol kuvvetinin şiddeti polar maddelerin kaynama noktaları üzerinde etkilidir.
C) Polar ve apolar bütün moleküllerde kalıcı dipoller oluşabilir.
D) Dipol - dipol kuvvetleri sonucunda polar moleküller birbiri içinde çözünebilir.
E) S02 ya da HZO da olduğu gibi polar moleküllerin zıt kutupları arasındaki elektrostatik çekim etkileşimleri sonucu dipol - dipol bağı oluşur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi