Yumuşama Döneminde Yaşanan Çatışmalar Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Yumuşama Döneminde Yaşanan Çatışmalar

1) Çatışmalarda SSCB ve ABDÜlkeler arasında yumuşama dönemi başlasa da ABD ile SSCB bazı bölgelerde mücadelelerini sürdürdüler. Bu bölgelerin başında Küba ve Vietnam gelmektedir. ABD ve SSCB kendi çıkarları doğrultusunda bölgede iktidar mücadelesi veren grupları desteklemişlerdir. Bu iki büyük ülke güç gösterilerine böylece devam etmişlerdir.

2) Küba Meselesi

3) Vietnam Savaşı

Vietnam 1954 yılındaki Cenevre Antlaşması ile Fransız sömürgesinden kurtularak bağımsız olmuştu. Bağımsız olan Vietnam Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye bölünmüştü. Bu iki devlet 1956 yılında yapılacak seçimlerle birleşecekti. Güney Vietnam birleşme için yapılan seçimlere katılmadı. Komünist olan Ho Chi Minh liderliğindeki Kuzey Vietnam birleşmeyi sağlamak amacıyla Güney Vietnam yönetimine karşı gerilla savaşı başlattı. Güney Vietnam bu durum karşısında ABD’den yardım istedi. ABD kendi çıkarları gereği Güney Vietnam’a yardıma başladı. 1964 Ağustos ayına gelindiğinde Kuzey Vietnam donanması Tokin Körfezindeki Amerikan gemilerine saldırarak ABD’nin savaşa girmesine neden oldu. ABD, 1965 Şubat ayında Kuzey Vietnam’a ait olan askeri hedefleri vurarak savaşı başlattı.

Kuzey Vietnam, Güneyi işgal etmeye başladı bunun üzerine ABD Güney Vietnam’daki asker sayısını 100 binlerden 600 bine çıkardı. ABD’nin Vietnam’a asker göndermesi Amerikan halkı arasında büyük tepkilere neden olmuştur.

Zor durumda kalan Amerikan yönetimi 1968 yılında Kuzey Vietnam ile barış görüşmelerine başladı. Yeni Amerikan başkanı olan Nixon askerlerini Vietnam’dan çekme kararı aldı.

Yaklaşık beş yıl süren barış görüşmelerinin sonun da 27 Ocak 1973’te yapılan anlaşma ile Vietnam Savaşı sona erdi. Yapılan anlaşmaya göre; Amerikan askerleri Vietnam “dan çekilecekti Esirler karşılıklı değiştirilecekti 17. Enlem Kuzey ve Güney arasında sınır olacaktı Kuzey ve Güney Vietnam anlaşma yoluyla birleşecekti Kuzey Vietnam antlaşmadan iki yıl sonra Güney Vietnam’ı işgal ederek 1975 yılında ülkenin tamamına hakim olmuştur. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur.

4) Keşmir Sorunu

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi