Yumuşama Döneminde Dünya Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Yumuşama Döneminde Dünya

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler

Bilimsel alandaki gelişmeler ve buna bağlı olarak oluşan rekabet dünya ile sınırlı kalmadı. Özellikle ABD ve SSCB bu rekabeti uzaya taşıdılar. SSCB’nin 1957’de uzaya gönderdiği ilk uzay aracına karşılık ABD 1958’de NASA’yı kurdu ve ilk uydusunu gönderdi.

1961 yılında uzaya ilk kez bir insan gönderildi. Rus kozmonot Yuri Gagarin Vostok-1 aracı ile SSCB tarafından uzaya gönderildi.

ABD ise 1969 yılında astronot Neil Amstrong’u ayın yüzeyine indirerek uzay yarışında öne geçti.

Uzay Antlaşması: Uzayda ülkeler arasında yaşanan bu rekabet uzayın sahibi, uzayda egemenlik vb. konuları gündeme getirdi. Uzay hukuku kavramı ortaya çıktı. BM 1961 yılında uzayın ve gök cisimlerinin hiçbir devletin olmadığını kabul etti. Ayrıca teknik alanda işbirliği yapılabileceğini de kabul etti. Uzay Antlaşması gereği uzay çalışmaları tüm insanlığın yararı ve çıkarlarına uygun olacak, uzay bütün insanlığın çalışma alanı olacak, uluslararası işbirliği sağlanacaktı.

Bilgisayar alanındaki gelişmeler hızla devam etmiştir. 1978’de APPLE adı verilen bilgisayar ile fabrikalarda bilgisayar kullanımı başlamıştır. Uydu teknolojisinin gelişmesiyle görüntülü telefon ve internet ortaya çıktı.

1969 yılında Amerika’da ARPANET kuruldu. Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesi olan bu kurumun amacı ABD’deki bilim adamları arasındaki iletişimi sağlamaktı. Devam eden süreçte üniversitelerin araştırma kurumlarını da bünyesine almıştır.

1991’den itibaren Amerika’da internetin ticari amaçla kullanılmasına izin verilmiştir. Sektör hızla gelişmeye başlamış ve uluslararası bilgisayar ağları kurulmuştur.

Yumuşama döneminde bilimsel ve teknik alandaki gelişmelerden bazıları şunlardır; 1962’de ilk sınai robot, 1965’de ilk kalp nakli, 1971’de mikro işlemci, 1972’de ilk video disk, 1973’te mini bilgisayar, 1974’te hafıza kartı, 1977’de nötron bombası, 1979’da PC ev bilgisayarı vb.dir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar