Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Yeşilırmak Nehri Havzası içinde yer alan bölgenin gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir bölgesel kalkınma projesidir. Bu proje, Yeşilırmak Havzası’nda yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsamaktadır.

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin Amaçları

 • Yeşilırmak ve kollarında var olan kirlilik alanlarını tespit edip önlem almak
 • Proje alanında erozyonla mücadele etmek için çalışmalar yapmak
 • Akış rejimini düzenleyici çalışmalar yapmak
 • Proje bölgesinde ekonomik ve sosyokültürel kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yapmak
 • Bunun için ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde olmak

Yeşilırmak Havzası’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden (CBS) yararlanılarak çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalardan elde edilen veriler analiz edilerek proje kapsamındaki il merkezleri ve ilçelerin güçlü ve zayıf noktaları tespit edilerek bu alanların kalkınması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Güçlü Yönler

 • Doğu Karadeniz’e giden işlek yollar üzerinde bulunması
 • Çevresindeki kırsal alanlar için bir hizmet merkezi olması
 • Havaalanına yakın olması
 • Tarım sanayisi için ham madde kaynağı olması

Zayıf Yönler

 • Tarım sanayisi ve diğer sanayi kollarındaki gelişimin istenilen düzeyde olmaması
 • Organize Sanayi Bölgesinin bulunmaması
 • Genç ve eğitimli nüfusun bölge dışına göçmesi
 • Hava kirliliğinin yüksek olması
 • Altyapısının yetersiz olması
 • Yumuşak bir toprak yapısına sahip olan kent zemininin risk taşıması

Fırsatlar

 • Devlet Su İşlerinin drenaj kanallarını inşa etmesiyle organik tarım için firmaların bölgeye gelmesi
 • 5084 sayılı Teşvik Yasası kapsamında yer alması] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar