Yazı Sonrası Tarihi Devirler Özellikleri YKS (TYT-AYT)


Kategoriler: Tarih

TARİHİ DEVİRLER (YAZI SONRASI DEVİRLER)

İlk Çağ: Yazının icadından, Kavimler Göçü (375) ne kadar geçen süredir.

Özellikleri

Genel olarak çok tanrılı dinlere inanılmıştır. Tek tanrılı dinlerden, önce Musevilik sonra Hıristiyanlık bu dönemde ortaya çıkmışsa da İlk Çağ’da bu dinler fazla yayılamamıştır.

Halk, toplumsal sınıflara ayrılmıştır ve kölelik yaygındır.

Yazı, alfabe ve takvimin bulunmasıyla, sanat ve edebiyatın temelleri atılmıştır.

Orta Çağ: Kavimler Göçü’nden İstanbul’un fethine kadar geçen süredir. (375-1453)

Özellikleri

Sınıf ayrımı ve kölelik devam etmiştir.

Bilim, sanat ve edebiyatta Müslümanlar, Hıristiyanları geçmiştir.

Avrupa’nın siyasi yapısında Derebeylik (Feodalite) yönetimi hakimdir.

Yeni Çağ: İstanbul’un Fethi’nden Fransız İhtilali’ne kadar geçen süredir. (1453-1789)

Özellikleri

Feodelite sona ererken merkezi krallıklar güçlenmiştir.

Coğrafi Keşiflerle birlikte ticaret önem kazanmış doğu, batı ticareti gelişmiştir.

Rönesas ve reform ile kültürel ve dini alanda gelişmeler yaşanmıştır.

Yakın çağ: Fransız İhtilali’nden günümüze kadar süren dönemdir. (1789— …)

Özellikleri

Demokrasi ve milliyetçilik akımı yayılmıştır.

İnsan hakları kavramı ortaya çıkmıştır.

Sınıf ayrımı ve kölelik son bulmuştur.

Endüstri Devrimi sonucunda sömürgecilik artmıştır.

Yeni siyasal rejimler ve ideolojiler yayılmıştır.

Dünya savaşları yaşanmıştır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar