Yaşar Kemal Eserleri Özellikleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

YAŞAR KEMAL (1923—2015)

Asıl adı Kemal Sadık Göğçeli’dir.Eserlerinde destan, efsane, masal, ağıt, halk hikâyesi geleneğinden yararlanmıştır.

Eserlerinde halk dilinden sözcüklere, deyim ve atasözlerine geniş yer vermiştir.

Destan ve masal anlatma geleneğine dayanan roman dili, şiirselliğini devrik cümlelerden alır.

Roman dilini Çukurova bölgesinin diliyle zenginleştirmeye çalışmıştır.

Romanlarında Anadolu’yu, özellikle de Çukurova’yı destansı bir dille anlatmıştır.

Edebiyatımızda “Çukurova romancısı” ya da “Torosların romancısı” olarak tanınmıştır.

Eserlerinde, Çukurova insanının acı yaşamını, sömürülüşünü, ezilişini, ağalık olgusu ile toprak sorununu, kan davasını dile getirmiştir.

Yaşar Kemal, birkaç kez Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmiş, romanları birçok dile çevrilmiştir. Fransa’da uluslararası “Cino del Duca” ödülünü (1982), “Legiın d’honeur” nişanını (1984) almıştır.Eserleri

Roman: Teneke, İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Çakırcalı Efe, Deniz Küstü, Kuşlar da Gitti, Yağmurcuk Kuşu, Algözüm Seyreyle Salih, Filler Sultanı ile Kırmızı Sakalı Topla Karınca (çocuk romanı), Tek Kanatlı Bir Kuş, Orta Direk, Ölmez Otu, Yer Demir Gök Bakır, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Karıncanın Su İçtiği, Tanyeri Horozları, Çıplak Ada Çıplak Deniz, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf, Kale Kapısı, Kanın Sesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi, Binboğalar Efsanesi

Hikâye: Sarı Sıcak

Röportaj: Yanan Ormanlarda Elli Gün, Allah’ın Askerleri, Çukurova Yana Yana, Bir Bulut Kaynıyor, Peribacaları, Bu Diyar Baştan Başa

İnce Memed (I.,1955; II., 1969; III., 1984; IV., 1987): Dört ciltten oluşur.Varlık Roman Armağanı alan ve pek çok ülkede yayımlanan eser, köylüye zulmeden toprak ağası yüzünden dağa çıkan yiğit bir eşkıyanın ağa, eşraf, eşrafla işbirliği yapan yerel yöneticiler ve politikacılarla yaptığı uzun soluklu mücadeleleri konu alır. Kimi eleştirmenlerin “soylu eşkıya” olarak nitelediği roman kahramanının serüveni içinde, Memed’e ”döneklik eden” köylünün çıkarcılığını ve “silik bir yığın” olduğunu da sezdirir

Dağın Öte Yüzü serisi: Orta Direk, Ölmez Otu, Yer Demir Gök Bakır romanlarından oluşur.

Bir Ada Hikâyesi serisi: Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (1997), Karıncanın Su İçtiği, Tanyeri Horozları, Çıplak Ada Çıplak Deniz romanlarından oluşur. Savaşın etkilerine işaret ettiği Fırat Suyu Kan Akıyor romanıyla Anadolu efsanelerini ve I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu halkının çilesini romanlaştırmaya devam eder.

Akçasazın Ağaları serisi: Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf romanlarından oluşur.

Kimsecik serisi: Yağmurcuk Kuşu (1980), Kale Kapısı (1985), Kanın Sesi (1991) romanlarından oluşur. Köy şehir ikileminin işlendiği seride, Enver Paşa dönemindeki Rus savaşı sebebiyle Van’dan Çukurova’ya göçmek zorunda kalan bir ailenin yaşadıklarını anlatır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi