Yağış Oluşum Şekilleri


Kategoriler: Coğrafya, Nem ve Yağış

Orografik (Yamaç) Yağışlar

Yer şekillerinin etkisiyle olu şan yağıştır. Deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri, yüksek dağlık alanlarla karşılaşınca yükselir, soğur ve yoğunlaşarak yağış oluşturur. Dağların ait yamaçlarında yoğunlaşma genellikle O°C’nin üstünde olduğu için yağmur, üst yamaçlarda ise 0°C’nin altında yoğunlaşma gerçekleştiği için kar yağışı gerçekleşir. Orografik yağışlar, yaz musonlarının estiği Güney ve Güneydoğu Asya kıyılarında ve Avrupa’da okyanus ikliminin görüldüğü kuzeybatı kıyılarında yaygın olarak görülür.Konveksiyonel (Yükselim) Yağışlar

Bu tür yağışlar, havanın ısınarak dikey doğrultuda yükselip hızla soğuması ile meydana gelir. Özellikle güneşli ve rüzgarsız havalarda ısınan hava genişler, yoğunluğu azalır. Böylece hava kütlesi yükselir, soğur, nemini taşıyamaz, yağış olarak yere bırakır. Konveksiyonel yağışlar; ekvatoral iklimde her gün öğleden sonra, savan ikliminde yazın, karasal iklimin etkili olduğu kara içlerinde ilkbahar ve yaz aylarında görülür.

Cephesel (Frontal) Yağışlar

Sıcak ve soğuk hava kütleleleri karşılaştıklarında, sıcak hava soğuk havanın üstünde yükselerek soğur ve yağış oluşturur. Kutup bölgelerinden gelen soğuk hava ile ekvatoral bölgeden gelen sıcak hava kütleleri, orta kuşak üzerinde karşılaştıkları için cephesel yağışlar, burada yaygın olarak görülür. Cephesel yağışlar; Batı ve Kutup rüzgarlarının karşılaştığı 60° enlemleri çevresinde, orta kuşak enlemlerinde, daha çok kış mevsiminde görülür.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi