XIX. YY Devletlerin Genel Politikaları Tyt Ayt Yks 19.yy


Kategoriler: Tarih

XIX. YÜZYILDA DEVLETLERİN GENEL POLİTİKALARI

İngiltereİngiltere’nin bu dönemdeki genel politikası, dünya sömürge liderliğini korumaktır. Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla 1878 Berlin Antlaşması’na kadar Osmanlının toprak bütünlüğünü korumaya çalışan İngiltere,
Osmanlı Devleti’nin Almanya ile yakınlaşması üzerine bu politikasından vazgeçmiştir.

Fransa

1870 yılına kadar, dünyanın politik liderliğini İngiltere’den almak ve sömürge alanlarını genişletmek amacı taşıyan Fransa, 1870’teki Denge politikası Ayan Panslavizm Boğazlar sorunu Düyun-u Umumiye Muharrem Kararnamesi Balkan Bunalımı Tersane Konferansı Genç Osmanlılar Mısır Sorunu Navarin Olayı Konsolosluk Sedan Savaşı’nda Almanya’ya yenilince, İngiltere’ye yanaşarak elindeki sömürge alanlarını korumaya çalışmıştır.

Almanya (Prusya)Bu dönemde Almanya’nın amaçları; Siyasi birliğini tamamlamak, sanayileşmesini tamamlamak ve üreteceği sanayi ürünleri için hammadde ve pazar alanları bulmaktır.

İtalya (Piyemonte)

1870 yılına kadar sanayileşmesini tamamlamaya çalışan İtalya, bu tarihte sanayileşmesini tamamlayınca sanayisi için hammadde ve pazar alanları bulma politikasına yönelmiştir.

Rusya

Amacı, 19. yüzyılın başlarından itibaren Balkanlarda izlediği Panslavist politikayı sonuca ulaştırarak Slavları birleştirmek ve sıcak denizlere (Akdeniz’e) inebilmektir.

Avusturya – Macaristan İmparatorluğuAmacı, Rusların Balkanlarda izlediği Panslavist politikaları engelleyerek ülkesinin toprak bütünlüğünü korumaktır.

Balkan uluslarının Ayaklanma Nedenleri:

Batılı devletlerin, Balkan uluslarını kışkırtmaları ve desteklemeleri

Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan ulusçuluk düşüncesinin etkisi

Balkanlarda yaşanan savaşların, Balkanları savaş alanı haline getirmesi

Küçük Kaynarca Antlaşması sonrasında Balkanlarda açılmış olan Rus konsolosluklarının çalışmaları

Osmanlı Devleti’nin, adalet ve hoşgörüye dayalı yönetim anlayışından uzaklaşması keyfi davranışlarıTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi