XI. – XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu’daki Siyasi Gelişmeler Test Çöz 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. Sınıf XI. - XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu'daki Siyasi Gelişmeler Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf XI. - XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu'daki Siyasi Gelişmeler Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Türklerin Anadolu'ya yerleşmek amacıyla geldiği süreçt Ni Bizans İmparatorluğu siyasi, idari, sosyal ve iktisadi sorun: larla uğraşmaktaydı. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Bizans'taki iktidar mücadelesi sebebiyle devlet düzeninin bozulmasının
B) Savaşlar, isyanlar ve ağır vergilerin halkın Bizans yönetimine güvenini sarsmasının
C) Bizans ile Ermeniler ve Gürcüler arasındaki savaşların yerli halkın devletle bağını koparmasının
D) Bizans'ın, mezhep farkı sebebiyle Ermeni ve Süryanilere baskı yapmasının
E) Bizans İmparatorluğu'nun, Ortodoks Kilisesini kontrolü altında tutmasının

Soru: Türklerin Anadolu'ya yerleşmek amacıyla geldiği süreçt ; Bizans İmparatorluğu siyasi, idari, sosyal ve iktisadi sorunlarla uğraşmaktaydı. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Bizans'taki iktidar mücadelesi sebebiyle devlet düzeninin bozulmasının
B) Savaşlar, isyanlar ve ağır vergilerin halkın Bizans yönetimine güvenini sarsmasının
C) Bizans ile Ermeniler ve Gürcüler arasındaki savaşların yerli halkın devletle bağını koparmasının
D) Bizans'ın, mezhep farkı sebebiyle Ermeni ve Süryanilere baskı yapmasının
E) Bizans İmparatorluğu'nun, Ortodoks Kilisesini kontrolü altında tutmasının

Soru: Abbasi hizmetine giren ilk Müslüman Türk askerler Bizan ile mücadele etmiş, gazalarda Türk komutanları önemli rol oynamışlardır. TarsusMalatyaErzurum hattı boyunca gerçekleşen mücadelede sınır bölgelerine yerleştirilen Türkler, Batı Anadolu'ya kadar uzanan akınlara katılmış ve iskânı, tanımayı hedeflemişlerdir. Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?
A) Türklerin bölgenin jeopolitik konumun farkında olduklarına
B) Akınların tamamının yerleşme amacıyla yürütüldüğüne
C) Türklerin, bölgenin sosyo-ekonomik durumunu yakından takip ettiğine
D) İskâna dayalı akınlardan önce ganimet ve keşif eksenli harekâtlar düzenlendiğine
E) Abbasi hizmetindeki komutanların akınlarının Selçukluların Anadolu akınlarında yer aldığına

Soru: Tarih Öğretmeni Mehmet Bey derste, “Bir milletin üzerinde yaşadığı toprağı vatan yapabilmesi oraya kendisini adayabilmesiyle mümkündür.” demiş ve bu yargısını öğrencilerinden örneklendirmelerini istemiştir. Öğrencilerin Türklerle ilgili verdiği aşağıdaki örneklerden hangisi öğretmenin yargısıyla uzlaşmamaktadır?
A) Ali: “İslam geleneklerine uygun olarak tekke ve zaviyeler inşa etmişlerdir.”
B) Beyza: “Ana yollar üzerindeki önemli menzillerde hanlar inşa etmişlerdir.”
C) Ceren: “İlk akınlarını ganimet ve yağma amaçlı yapmışlardır.”
D) Deniz: “Göçleri sırasında yanlarında hububat ve küçükbaş hayvan getirmişlerdir.”
E) Eren: “Bataklık ve verimsiz arazilerin olduğu yerlere yerleşip oraları şenlendirmişlerdir.”


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar