Viyana Kongresi 1815 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

Fransız İhtilali sonrasında imparator olan Napolyon Bonapart, Avrupa’yı egemenliği altına almak için harekete geçti. “Napolyon Savaşları” denilen bu savaşlar sonrasında İngiltere Waterlo Savaşı’yla Fransa’yı mağlup edince savaşlar sona erdi.

Kongrenin Amacı; Bbu savaşlar sonrasında Avrupa’nın siyasi haritası değişmiş, güçler dengesi bozulmuştu. Bu sorunları çözümlemek ve Avrupa’ya yeniden düzen ve istikrar getirmeyi hedefleyen bazı Avrupa ülkeleri 1815’te Viyana Kongresi’ni düzenlediler.

Kongreye Katılan Devletler; İngiltere, Rusya, Prusya ve kongrenin başkanlığını yürüten Avusturya katıldı. Konferansa Osmanlı Devleti de çağrıldı. Ancak Osmanlı Devleti iç işlerine müdahale edilebileceği endi­şesiyle katılmadı.

Viyana Kongresinde Alınan Kararlar

1. Avrupalı büyük devletlerin istekleriyle sınırlar yeniden çizilecek,

2. İmparatorluklar kutsaldır ve korunması gereklidir. Bu yüzden de milliyetçilik hareketleri desteklenmemelidir,

3. Hiçbir Avrupa devleti, başka bir Avrupalı devletin aleyhinde hareket etmeyecektir.

Yorumlar

1. Viyana Kongresi’nde sınırlar yeniden çizilirken din, dil ve milliyet özellikleri göz önüne alınmadı, bu durum daha sonra büyük sorunların yaşanmasına yol açacaktır.

2. Rusya kongre sırasında Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasını istemişse de bu fikir İngiliz çıkarlarına ters düştüğü için kabul edilmemiştir.

3. Kongre sonucunda Avrupalı büyük devletler sınırlarını büyüttüler. Mutlak krallıklarını koruma kararı aldılar.

4. Fransa, kongre sonunda eski sınırlarına çekildi.

Uyarı: Avrupalı devletler aldıkları bu kararlarla sözde imparatorlukları koruma altına almışlardı. Ancak İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Yunanistan’a bağımsızlık verilmesi için 1827’de Navarin’de Osmanlı donanmasını yakmaları Viyana Kongresi kararlarına kendilerinin bile uyum sağlamadıklarını gösterir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar