Verim ve Enerji Kaynakları Tyt Fizik


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

VERİM VE ENERJİ KAYNAKLARI

Verim

Enerjiyi bir biçimden başka bir biçime dönüştüren araçlara genel olarak enerji dönüştürücü denir. Enerji dönüştürücülerde meydana gelen enerji dönüşümleri sırasında enerjinin tamamı hedeflenen işe dönüşemez. Örneğin elektrik motorunda elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştürülmesi sırasında enerjinin bir kısmı elektriksel direnç ve sürtünmelerden dolayı ısıya dönüşür.

Bir enerji dönüştürücüsünden belirli bir sürede alınan enerjinin, dönüştürücünün harcadığı enerjiye oranına o dönüştürücünün verimi denir.

Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği

Kullandıkça rezervleri tükenen enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir. (Doğal gaz, kömür, petrol, nükleer enerji).
Kullandıkça rezervleri tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir. (Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, deniz dalgalarının enerjisi).

Binalarda yaşam standardını ve hizmet kalitesini, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden birim hizmet ya da ürün miktarı başına enerji tüketiminin azalmasına enerji verimliliği denir.


  • Ayşe: Masanın üzerindeki vazoya kuvvet uyguladım ancak hareket ettiremedim.
  • Mert: Masanın üzerindeki vazoya kuvvet uygulayarak vazoyu bir miktar kuvvet doğrultusunda öteledim.
  • Halit: Elimdeki lastiğe kuvvet uyguladım ve lastik uzadı.

Yukarıda Ayşe, Mert ve Halit’in ifadeleri verilmiştir. Bu ifadelere göre hangileri enerji harcamıştır?

A) Yalnız Ayşe B) Yalnız Mert C) Yalnız Halit D) Mert ve Halit E) Ayşe, Mert ve Halit

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar