Veri nedir?

Veri nedir?

Kategoriler: Matematik

Yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş ve özetlenmiş gerçeklere veriler denir. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem veya araştırma yoluyla elde edilirler. Verileri iki ana grup altında toplayabiliriz.

veri-turleriTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi