Veri nedir?

Veri nedir?

Yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş ve özetlenmiş gerçeklere veriler denir. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem veya araştırma yoluyla elde edilirler. Verileri iki ana grup altında toplayabiliriz.veri-turleri

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi