Varlıkların Oluşlarına ve Sayılarına Göre İsimler


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı -

Varlıkların oluşlarına Göre İsimler

1. Somut İsim

Duyu organlarının herhangi biriyle algılanabilen, nesneleri karşılayan adlardır: hava, masa, pencere, dağ, güneş, tepe, ağaç, su, ay, gezegen, deniz, göl…

2. Soyut İsim

Duyu organlarıyla algılanamayan, varlığına akıl yoluyla vardığımız adlardır: vicdan, sevgi, haset, akıl, melek, hak, insanlık, ümit, mutluluk, acıma, hürriyet, özlem, iyilik…

Somut isimler, cümle içinde somut anlamından sıyrılarak soyut anlam kazanabilir.

– Sınavı kazanınca havasından geçilmedi.

– Aydınların izlediği yolu takip etmeliyiz.

Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

1. Tekil İsim (Teklik Adı)

Bir varlığı anlatmaya yarayan isimlerdir: böcek, bilgi, şapka, bakış, yürüyüş, söz…

2. Çoğul İsim (çokluk Adı)

Birden çok varlığı anlatmaya yarayan isimlerdir. “-ler, -lar” ekini alırlar’ haklar, kısımlar, söyleşiler, denemeler, yürüyüşler, eller…

Çoğul ekinini alan her isim çokluk bildirmez. Çoğul eki (-ler, -lar) cümleye “aile”, “abartma”, “saygı”, “yaklaşıklık”, “benzerlik” gibi anlamlar katabilir.

“-ler” takısı sonuna geldiği adın değil de sahiplerinin çoğul olduğunu gösterebilir.

– İki kardeş, durakta babalarını bekliyor.

3. Topluluk İsmi

Biçim bakımından tekil, anlam bakımından ise çoğul isimlerdir: ordu, aile, orman, demet, komisyon…

Topluluk adları da çoğul eki alabilir: ormanlar, ordular, uluslar…

Cümlede genel anlam taşıyan tür isimleri topluluk ismi değil, tekil isim olur.

Öğrenci, düzenli ve disiplinli olmalıdır.
Meme, vitamin bakımından zengindir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar