Ülkemizde Balıkçılığın Gelişmeme Nedenleri


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olan, çok sayıda gölü ve akarsuyu bulunan su ürünleri potansiyeli yüksek bir ülkedir. Ancak bu potansiyel yeterince değerlendirilemez. Kişi başına balık tüketiminin az olmasına rağmen Türkiye’de avlanan balık tüketimi karşılamaz ve balık ithal edilir. Kerevit gibi bazı su ürünlerinin ihracatı yapılır.

Türkiye, balık ve diğer su canlılarının türü bakımından çok zengindir. Bu alandaki zenginliğe rağmen ülkemizde balıkçılığın gelişmesini engelleyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz;

Ülkemizde Balıkçılığın Gelişmeme Nedenleri

  • Açık deniz balıkçılığının gelişmemiş olması
  • Deniz kirliliğindeki artış
  • Kaçak ve aşırı avlanma, usulsüz avlanma
  • Balık ürünlerini değerlendirecek sanayi kuruluşlarının yetersizliği
  • Su ürünlerinin saklanabileceği soğuk hava depolarının yetersiz olması
  • Balıkçılığın kıyı balıkçılığı şeklinde yapılması
  • Balıkçılıkla ilgili araştırma kuruluşlarının yetersiz olması
  • Pazarlamanın yeterince gelişmemiş olması
  • Kültür balıkçılığına gerekli öneminin verilmemesi

Örnek Soru:

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bununla beraber balıkçılıktan alınan verim oldukça düşüktür.

Bu durumun nedenleri arasında;

I. açık deniz balıkçılığının yapılmaması,
II. balık çeşidinin az olması,
III. depolama koşullarının yetersiz olması,
IV. bilinçsiz avlanma yapılması

gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) II ve IV] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar