Tyt 2018 matematik konulara göre soru dağılımı

Tyt 2018 matematik konulara göre soru dağılımı

Kategoriler: Matematik

Tyt 2018 matematik sınavında çıkan 40 sorunun konulara göre dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 2018 Tyt matematik sınavında 29 matematik ve 11 geometri olmak üzere toplam 40 soru sorulmuştur.] }

Soru: x ve y tam sayıları için (3 - x) . (y + 2) tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) x negatif tam sayıdır.
B) x-y pozitif tam sayıdır.
C) x-y çift sayıdır.
D) x- 5y tek sayıdır.
E) 7x + y çift sayıdır.

Soru: x ve y birer irrasyonel sayı olmak üzere,
I. x + y irrasyonel sayıdır.
Il. x › y rasyonel sayıdır.
III. x-y irrasyonel sayıdır.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II
C) Yalnız II D) I. II ve III
E) Hiçbiri

Soru: a, bir pozitif tam sayı ve p = az + 3 tür. p bir asal sayı olduğuna göre,
I. a çift sayıdır.
II. p nin 4 ile bölümünden kalan 3 tür.
III. p - 6 asaldır.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız l B) I ve II
C) Yalnız III D) I ve III
E) II ve III

Soru: Mete, üç basamaklı rakamlarının ikisi aynı diğeri ise 4 olan bir doğal sayı seçiyor. Bu sayının rakamlarının yerlerini değiştirerek bir sayı elde ediyor ve elde ettiği bu yeni sayının seçtiği sayıdan 27 fazla olduğunu görüyor. Buna göre, Mete'nin seçtiği sayının rakamları çarpımı en az kaçtır?

Soru: Yazılışı, tersten yazılışı ile aynı olan sayılara palindrom sayı adı verilmektedir. Örneğin, 7, 66, 212, 2772 sayıları birer palindrom sayıdır. 2071 sayısından büyük en küçük palindrom sayı MNNM olduğuna göre, M + N toplamı kaçtır?
A)2 B)3 C)4 o)5 E)6

Soru: Taban kenarlarının uzunlukları 36 m ve 60 m olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir deponun içine eşit hacimli ve küp şeklindeki kolilerden hiç boşluk kalmayacak biçimde 300 tane yerleştirilebiliyor. Buna göre, deponun yüksekliği en az kaç m dir? (Tüm uzunluklar tam sayı alınacaktır.)
A) 20 B) 25 C) 30 D) 32 E) 48

Soru: Ayrıt uzunlukları 24 cm, 32 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir ağaç bloktan en büyük hacimli küp bloklar biçiminde küçük tahta bloklar kesiliyor. Buna göre, en çok kaç adet küçük tahta blok elde edilir?
A) 60 B) 90 c) 100 o) 120 E) 150

Soru: Dikdörtgen biçimindeki bir mutfak tabanının kenar uzunlukları 1,5 m ve 2,4 m dir. Bu mutfağın tabanı kare biçiminde eş fayanslarla kaplanacaktır. En az sayıda fayans kullanıldığında kaç fayans gerekir?
A) 23 B) 30 c) 32 o) 36 E) 40


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar