Türklerin Anayurdu- Türk Adı ve Göçler TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

TÜRK ADININ ANLAMI

Türk adının anlamı konusunda şu görüşler ileri sürülmüştür;Divanü Lügati’t-Türk adlı eserde “olgunluk çağı”,

Ziya Gökalp’e göre “ibreli” (töre sahibi)

A. Wambery’e göre “türemek” (çoğalmak)

TÜRKLERİN ANAYURDU

Türklerin anayurdu Orta Asya’dır.

Orta Asya; batıda Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları, kuzeyde Sibirya ve güneyde Himalaya (Karanlık) Dağları ile çevrili olan bölgedir.

GÖÇLER

Türkler;  • İklim koşullarının değişmesi, kuraklığın yaşanması ve otlakların azalması
  • Salgın hastalıklar
  • Nüfus artışı
  • Boylar arasındaki çekişmeler
  • Dış baskılar

gibi nedenlerden dolayı zamanla ana yurtlarından göç etmek zorunda kalmışlardır.

Orta Asya’yı terk eden Türklerden doğuya gidenler Çin’e, kuzey batıya gidenler ise Sibirya’ya yerleşmişlerdir.

En büyük Türk göçü batıya doğru olmuştur.

Batıya göç eden Türklerden bazıları Hazar Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine, bazıları Orta Avrupa ve Balkanlara, bazıları da İran, Irak ve Anadolu’ya yerleşmişlerdir.

göçler sonucunda;

Türk kültürü geniş bir alana yayılmıştır.

Orta Asya’da nüfus azalmış Ve göç edilen yerlerde nüfus anmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi