Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları

Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili gelen sorular belli bir sınıflandırmaya dayandırılarak sorulmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarını bu sınıflandırma kapsamında inceleyeceğiz.

Kuzey Yarım Küre’de yer aldığı için;

1. En sıcak ay temmuz, en soğuk ay ocaktır.

2. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırırken, kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltır.

3. Güneş ışınları 21 Haziranda en büyük açıyla, 21Aralıkta en küçük açıyla gelir.

4. 21 Haziranda en kısa gölge boyu, 21 Aralıkta en uzun gölge boyu oluşur.

5. 21 Haziranda en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. (Sinop’ta gündüz süresi Hatay’dan uzundur).

6. 21 Aralıkta en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. (Sinop’ta gece süresi Hatay’dan uzundur).

7. 21 Mart ile 23 Eylül arasında gündüz süresi gece süresinden uzundur. 23 Eylül ile 21 Mart arasında ise gece süresi gündüz süresinden uzundur.

8. Türkiye’ de güneyden kuzeye gidildikçe;

a. Gece gündüz süre farkı artar.
b. Güney kıyıları ile kuzey kıyıları arasında 7-8oC’lik sıcaklık farkı oluşur.
c. Denizlerin tuzluluk oranı azalır.
d. Çizgisel hız azalır.
e. Yer çekimi artar.
f. Tan ve gurup süreleri uzar.
g. Yerleşme üst sınırı, tarım üst sınırı ve kalıcı kar alt sınırı deniz seviyesine yaklaşır.

Orta kuşakta yer aldığı için;

1. Yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
2 Sürekli rüzgarlardan Batı Rüzgarlarının etkisinde kalır.
3. Daha çok cephesel karakterli yağışlar görülür.
4. Buzulların etki alanı dardır (Yalnızca yüksek dağlık alanların üst kesimlerinde görülür).

Dönenceler dışında yer aldığı İçin;

1. Güneş ışınları hiçbir zaman dik açı ile gelmez.
2. Yıl içinde bir cismin gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz.
3. Öğle vaktinde bir cismin gölge yönü daima kuzeyi gösterir.
4. Dağların güney yamacı kuzey yamaca göre daha fazla ısınır. Bu durum bakı etkisi olarak tanımlanır.

Örnek Soru: Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Kuzey Yarım Küre’de bulunmasıyla doğrudan ilişkilendirilemez?

A) Sinop’ta Güneş’in batışının Hatay’dakinden uzun sürmesi
B) Güney Marmara’daki maki üst sınırının Ege kıyılarındakinden düşük olması
C) Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının bulunması
D) Akdeniz’deki deniz turizmi sezonunun. Marmara’dakinden uzun sürmesi
E) Gece ile gündüz süresi farkının kuzey bölgelerinde daha fazla değişmesi

Doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı boylam farkı ile ilgilidir. Yanıt C] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar