Türkiye’nin Kore’ye Asker Göndermesi (1951) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

Türkiye’nin Kore’ye Asker Göndermesi (1951)

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye;

  • Sovyet Rusya’nın emperyalizmine karşı uluslararası destek bulmak
  • Dünya barışına katkıda bulunmak
  • NATO’ya katılmak gibi amaçlardan dolayı Batılı devletlerden yana bir tavır sergiledi.
  • Türkiye, insanlığı savaşların yıkımından korumak amacı ile bir tugaylık kuvvetle üyesi olduğu Birleşmiş Milletler’in askeri kuvvetlerine katıldı. Mehmetçiğin Kore’de gösterdiği kahramanlık örneği Türkiye’nin NATO’ya alınmasında çok önemli bir rol oynadı.

ABD’NİN SOĞUK SAVAŞ POLİTİKASI

“(…) ABD Soğuk Savaş Dönemi’nde, öncülük ettiği uluslararası antlaşmalar ve paktlarla güvenlik çemberini sürekli genişletmiştir. Bu dönemde ABD, otuz ülkede bir milyondan fazla asker bulunduruyordu. Dört bölgesel savunma paktının (NATO, SEATO, ANZUS vb.) üyesi ve bir beşincisinin aktif katılımcısı idi. Kırk iki ulusla karşılıklı savunma antlaşmaları (Kore, Filipinler, Tayvan, Japonya vb.) vardı. Elli üç uluslararası teşkilata üye bulunuyordu. Dünyada neredeyse yüz ulusa askeri ve ekonomik yardım yapıyordu.” Prof. Dr. Paul KENNEDY, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri.

Soğuk Savaş Döneminde Bazı İcat ve Keşifler

1942 —> İlk nükleer reaktörün kurulması
1945 —> İlk atom bombasının yapılması
1953 —> DNA yapısının çözülmesi, renkli televizyon yayının başlaması
1954 —> Çocuk felci aşısının geliştirilmesi
1956 —> İlk video kayıt aygıtının geliştirilmesi
1958 —> Kalp pilinin icat edilmesi
1960 —> Lazerin icat edilmesi
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar